FLORA van IJSLAND elementen: Cochlearia officinalis, echt lepelblad

Cochlearia officinalis; het echt lepelblad heeft een opmerkelijke verspreiding op IJsland. Aan de ene kant is het een echte kustplant maar daarnaast groeit het ook - zij het in kleine aantallen - in de hooglanden. Of deze twee populaties werkelijk tot een soort behoren is nog in onderzoek. Het echte lepelblad heeft sterke voorkeur voor sterk bemeste gronden. Derhalve komt het veel voor in vogelbroedgebieden, zowel op kliffen als vlakke terreinen. In het hoogland wordt het veel gezien langs rivierbeddingen waar organisch afval (bladeren etc.) afgezet wordt. Deze foto laat een rijk-bloeiend exemplaar zien. De bladeren zijn ook karakteristiek: glanzend-groen met een "schoppen"(kaartspel)-achtige vorm die in ronde rosetten gerangschikt zijn.
Het is lid van de koolfamilie, vroeger bekend als de kruisbloemigen (Brassicaceae voorheen Cruciferae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere koolfamilie (cruciferen) soorten

Andere koolfamilie (cruciferen) soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English