FLORA van IJSLAND elementen: Geranium sylvaticum, bosooievaarsbek

Geranium sylvaticum; de bosooievaarsbek komt voor op beschutte plaatsen. Het wordt gevonden in de meer weelderige vegetaties als graslanden en berkenstruwelen. Het komt algemeen voor op IJsland en wel in haast alle delen van IJsland. Omdat er geen andere ooievaarsbekken algemeen voorkomen op IJsland (let op in urbane gebieden komen allerlei geïntroduceerde soorten en onkruiden uit Europa voor) is zij gemakkelijk herkenbaar.
Het is lid van de Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Viooltjes en diverse andere soorten

Viooltjes en diverse andere soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English