FLORA VAN IJSLAND elementen: Juncus arcticus ssp. arcticus, Noordse rus (nominaat ondersoort)

Juncus arcticus ssp. arcticus; De naam noordse rus is uiterst verwarrend omdat in Nederland de soort J. balticus (zeldzaam in Nl) "Noordse rus" genoemd wordt (door Heukels' 23e druk). Helaas wordt daar melding van gemaakt dat de soort vroeger als ondersoort van J. arcticus beschouwd werd waardoor zowel J. balticus als J. arctica met haar beide IJslandse ondersoorten in Nl. allen "Noordse rus" genoemd worden. Het lijkt mij beter om de naam van de soorten direkt af te leiden van de Latijnse namen J. arctica = arctische rus (met twee ondersoorten) en J. baltica = Baltische rus! Dat voorkomt alle verwarring.

Zoals gezegd komen op IJsland twee ondersoorten van J. arctica voor. De ondersoort "arctica" heeft zeer compacte bloeiwijzes waar de J. balticus veel lossere/langer-gesteelde bloeiwijzes heeft. U raadt het al: de ondersoort "intermedius" zit daar tussenin. Voor verdere eigenschappen van J. balticus en J.arcticus ssp. intermedius, zie de specifieke pagina's over die soorten.

De noordse / arctische rus kan herkend worden aan de losse verzameling van halmen groeiend vanuit wortelstokken waar de bloeiwijzes geplaatst zijn op ongeveer 3/4 van de top (morphologisch gesproken is het deel van de "halm" boven de bloeiwijze eigenlijk een schutblad). Van een afstand lijkt het wel op onze vertrouwde pitrus maar van dichtbij zien we dat ze niet in pollen groeien maar met verspreide stengels groeiend vanuit ondergrondse wortelstokken. Het groeit overal op IJsland waar natte en drogere gronden aan elkaar grenzen.
Het is lid van de russenfamilie (Juncaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere soorten van de leliefamilie (& verwante groepen) en de russenfamilie

Andere soorten van de leliefamilie (& verwante groepen) en de russenfamilie

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English