FLORA van IJSLAND elementen: Limosella aquatica, slijkgroen

Limosella aquatica; Het slijkgroen is een lage - hooguit enkele centimeters hoog - éénjarig plantje met een wortelrozet. Nieuwe rozetjes worden gevormd vanuit kruipende korte stengeltjes.
  - De bladsteeltjes zijn relatief lang, eindigend in een spatelvormige bladschijf. De bladeren zijn gerangschikt in rozetjes zonder opstijgende stengels. Wel ontstaan uit de bladoksels kruipende zijstengeltjes waaruit nieuwe rozetjes wortelen.
  - Minitieuze bloemen groeien vanuit de bladoksels. Ze hebben 5 roze tot witte kroonblaadjes en 4 meeldraden. De kroonblaadjes zijn aan de binnenkant behaard. De groene kelk heeft slippen met een kenmerkende paarse streep langs de randen bij de kelkbuis. De vruchten zijn bolvormige doosvruchten. De zaden zijn na vele jaren nog kiemkrachtig.
  - Het groeit op modderige gronden (al dan niet met kiezels) van ondiepe wateren die droogvallen gedurende de zomer. Het kan makkelijk verward worden met het priemkruid (Subularia aquatica) dat op vergelijkbare bodems groeit (zie kruisbloemigenfamilie). Aan de spatelvormige bladschijven kan het direkt herkend worden.
  - Het wordt verspreid gevonden in de laagland gebieden van de kust en ook meer binnenlands in rivierdalen.
  - Het is lid van de Plantaginaceae (weegbreefamilie) dan wel de Scrophulariaceae (helmkruidfamilie). Veel soorten uit de helmkruidfamilie zijn na DNA-analyse overgeheveld naar de weegbreefamilie. Zo ook het geslacht Limosella. Echter, er zijn nog velen die het toch nog tot de helmkruidfamilie rekenen. De IJslandse naam voor deze soort is Efjugras.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Lijst van leden van de weegbreefamilie

Lijst van leden van de weegbreefamilie

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English