FLORA VAN IJSLAND elementen: Potamogeton alpinus, Rossig Fonteinkruid

Potamogeton alpinus; het rossig fonteinkruid is een algemeen voorkomende fonteinkruid soort op IJsland. Het is te vinden als onderwater-groeiende plant in poelen en andere wateren. Verder zijn er in IJsland nog andere fonteinkruidsoorten. Ze kunnen onderscheiden worden door de bladvormen. Maar let op de bladvormen van onderwater bladeren en drijvende bladeren kunnen binnen dezelfde soort sterk verschillen. De volgende tabel beschrijft de bladvormen van min of meer algemene fonteinkruidsoorten en verwante soorten van de fonteinkruidfamilie op IJsland:

Soort naam
Onderwater bladvorm
Drijvende bladvorm
Status
P. gramineus
geen/nauwelijks bladsteel, scherpe punt aan de top, nogal smalle vormw
Breder met lange bladstelen. Ook puntvormige top van blad
In poelen en meren overal op IJsland
P. alpinus
Bladschijf loopt gelijdelijk af naar basis van steel, stompe toppen
meestal afwezig,
Indien aanwezig als P. gramineus
Algemeen
P. natans
afwezig
tamelijk breed-elliptische vorm. Ook scherpe punt.
Vrij zeldzaam
P. perfoliatus
Zittende korte/brede bladeren
Als onderwaterbladeren. (afwezig)
Nogal zeldzaam: heeft voorkeur voor warmere omstandigheden
P. praelongus
Lange sittende bladeren (ongesteeld). Loopt niet af naar de basis - bijna stengelomvattende blad
afwezig
Nogal zeldzaam
P. berchtoldii
Gras-/Naaldvormige bladeren
afwezig
Min of meer algemeen
Stuckenia filiformis
Draadvormige bladeren
afwezig
Verschilt van andere Potamogeton soorten doordat het een rij van bloembundels langs de bloeistelen heeft.
Algemeen, ook in hooglandpoelen van het binnenland
Zanichellia palustris
korte gras-achtige draadvormige bladeren
awezig
Bloeiwijzes in de bladoksels bestaande uit slechts één mannelijk en één vrouwelijk bloemetje.
Zeldzaam
Ruppia maritima
Draad-vormig
afwezig
brakke en zilte omstandigheden. Individuele bloemen zijn lang gesteeld. Deze stelen spiraliseren schroefvormig tijdens afrijping.

Helaas heb ik nog geen andere foto's van fonteikruidsoorten (Potamogetonaceae).

Potamogeton_alpinus / rossig fonteinkruid is lid van de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae).

het kan in principe in elk meertje gevonden worden buiten de hooglanden.

Het is lid van de vederkruidfamilie (Haloragaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere waterplanten

Andere waterplanten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English