FLORA van IJSLAND elementen: Potamogeton perfoliatus, doorgroeid fonteinkruid

Potamogeton perfoliatus; Het doorgroeid fonteinkruid vormt onderwaterstengels tot ongeveer 1m.
  - Zij hebben alleen ondergedoken bladeren die vrij kort en breed zijn: rond tot langwerpig eirond. De basis is hartvormig en stengelomvattend. Zij zijn vrij donkergroen van kleur. De stengels zijn vrij recht (zie opm. bij het langstengelig fonteinkruid). De steunblaadjes vallen snel af.
  - De vele bloemetjes bevinden zich op een 2cm lange en ½cm brede aar die uitstijgt boven het wateroppervlakte. Zij hebben geen periant. De aarstelen zijn circa 5cm lang.
  - Het wordt gevonden in meertjes. Het heeft een voorkeur voor die meertjes die gedeeltelijk gevoed worden door thermisch water.
  - Het is lid van de Potamogetonaceae, de fonteinkruidfamilie. De IJslandse naam voor deze soort is Hjartanykra.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Lijst van waterplanten

Lijst van waterplanten

geen foto
geen foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English