FLORA VAN IJSLAND elementen: Sagina caespitosa, polletjesvetmuur

Sagina caespitosa; Het polletjesvetmuur is een laag bij de grond blijvende kruidachtige soort. Het vormt in vergelijking tot andere vetmuursoorten nogal dichte polletjes. Vanuit het middelste gedeelte groeien de stelen rondom naar buiten. De naam "cespitosa" refereert naar deze groeiwijze.
  - De stengels zijn vrij kort en eindigen in een bloem dan wel enkele bloemen. De tegenoverstaande bladeren zijn smal lijnvormig maar de bladeren in het centrum kunnen een bredere basis hebben. Ze kunnen tot 8mm lang zijn maar de bladeren in het bovenste deel van de stengel zijn aanmerkelijk korter.
  - De kroonbladeren zijn wit. Meestal hebben de bloemen vijf kroonbladeren maar bloemen met vier kroonbladeren komen regelmatig ook voor. Ze hebben 10 meeldraden en een stijn met 5 stampers.
  - Het is geen algemeen voorkomende soort op IJsland. Ik denk echter dat de soort vaak is overzien omdat het erg veel lijkt op S. nivalis en S. saginoides. Ik heb het aangetroffen op een locatie waarvan het niet eerder was gemeld. Het groeit in hooglanden en in de heuvels en bergen van de noordelijke en oostelijke kuststreken.
  - Het is lid van de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Fjallkrækill.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere anjerfamilie soorten

Andere anjerfamilie soorten

 Druk op foto voor volledige foto

bloemen

vruchtfase

herlaad eerste foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English