FLORA VAN IJSLAND elementen: Schedonorus pratensis, beemdlangbloem

Schedonorus pratensis; Het beemdlangbloem is een middel-hoge grassensoort (50-100cm hoog).
  - De plant groeit in losse pollen. Karakteristiek zijn de oortjes naast het zeer korte, bijna ontbrekende lipje. De onderkant van de lagere bladeren gaan bij het ouder worden rafelen.
  - De pluim is nogal smal van vorm met omhoog gerichte tot afstaande korte zijtakjes. De aartjes zijn langwerpig en bevatten 6-13 bloemetjes.
  - Het groeit in relatief droge graslanden. Het is nogal zeldzaam op IJsland waar het op een aantal lokaties is uitgezaaid. Ik ben het tegengekomen op Heimaey op een helling net ten noorden van de camping. Over de status zijn deskundigen niet zeker. Mogelijk is het een geheel een relatief recente nieuwkomer maar mogelijk is één populatie rond Pétersey (Zuid IJsland) inheems.
  - De beemdlangbloem (Schedonorus pratensis) is lid van de grassenfamilie (Poaceae, vroeger bekend als Graminea). De soort is in het verleden ook wel aangeduid als Festuca pratensis en Lolium pratense. De IJslandse naam is Hávingull.

Een sterk op deze soort lijkend gras dat in Pawel Wąsowicz "ANNOTATED CHECKLIST OF VASCULAR PLANTS OF ICELAND" genoemd wordt als een zeldzaam adventief is Schedonorus arundinaceus (rietzwenkgras, Tágavingul). De twee soorten lijken sterk op elkaar maar hieraan kan je ze onderscheiden:
  - Rietzwenkgras groeit in dichte pollen waar beemdlangbloem in losse pollen groeit.
  - De onderste takjes van de bloeiwijze in de beemdlangbloem bevatten een takje met slechts 2 tot 3 aartjes. In het rietzwenkgras bevatten de onderse takjes altijd minstens vier aartjes.
  - De oortjes onder de bladschijf zijn bij het rietzwenkgras gewimperd (korte rij haartjes), bij de beemdlangbloem zijn de oortjes kaal.
Het rietzwenkgras kan een stuk hoger worden (tot 2m) maar er is veel variatie en overlap met beemdlangbloem zodat dit kenmerk niet altijd erg bruikbaar is.
Schedonorus arundinaceus is in het verleden ook wel aangeduid als Festuca arundinacea en Lolium arundinaceaum.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English