FLORA VAN IJSLAND elementen: Spergula arvensis, Gewone Spurrie

Spergula arvensis; de Gewone Spurrie is het enige lid van de anjerfamilie op IJsland met krans-bladeren om de stengel zoals Galium soorten (Rubiaceae) waaraan het totaal niet verwant is als anjerfamilie lid. Het groeit op vochtige bodems maar ook op verstoorde gronden, zoals wegbermen en ruderale terreinen. Het komt algemeen voor in de zuid-oostelijke en zuid-westelijke regio's van IJsland.

Het is lid van de anjerfamilie (Caryophyllaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere anjerfamilie soorten

Andere anjerfamilie soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English