FLORA van IJSLAND elementen: Triglochin maritima, schorrenzoutgras

Triglochin maritima; Het schorrenzoutgras is een meerjarige halofytische hemicryptofyt. Dat betekent dat het een zoutminnende kruidachtige soort is die de winter overleeft met knoppen op of onder de grond. Het wordt ongeveer 40cm hoog.
  - De bladeren zijn lang & smal en halfrond in doorsnede. Net als (echte) grassen hebben ze een lipje. Ze hebben een karakteristieke geur (bij vrijving; net als het schorrenzoutgras). De stengels staan stijf rechtop.
  - De bloemen staan dicht opelkaar bovenin de stengel.Ze hebben zeer korte steeltjes waardoor het wel lijkt alsof ze zitten op de steel. De vruchten zijn nogal rond van vorm, sterk afwijkend van de lange rechte vruchten van het moeraszoutgras (voor andere verschillen zie de pagina van de moeraszoutgras).
  - De soort wordt gevonden in zoutmoerassen langs de kust en soms ook wel in graslanden naast rivieren nabij de zee.
  - De soort is lid van de Juncaginaceae, de zoutgrasfamilie. De IJslandse naam voor deze soort is Strandsau├░laukur.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Lijst van de weegbreefamilie

Lijst van de weegbreefamilie

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English