FLORA VAN IJSLAND elementen: Urtica dioica, grote brandnetel

Urtica dioica; Ik heb getwijfeld of ik de grote brandnetel wel moest opnemen. Het is wel te vinden op IJsland maar het is een geïntroduceerde soort. Men kan het alleen vinden op sterk verstoorde bodems bij menselijke nederzettingen. Vanwege de stekende eigenschappen is ze door veel mensen ongeliefd. Onterecht: je kan er goede soepen en thee van maken. Het zou bloed versterkende eigenschappen dragen omdat het veel ijzer schijnt te bevatten (eerlijk: peterselie is nog beter wat dit betreft).
Dus enerzijds is het een weinig voorkomende soort maar anderzijds kan je het makkelijk aantreffen bij boerderijen en zo. Een nauw verwante soort is de kleine brandnetel (Urtica urens). Dit is een éénjarige soort dat vooral op akkers of andere bodems die vaak geploegd/geschoffeld worden. Het kan herkend worden aan de meer rondere bladeren dan die bij de grote brandnetel. Behalve verschil in grootte is ook de groeiwijze anders: bij de grote verschijnen onvertakte stelen in het voorjaar vanuit de overwinterende wortelstokken waar de kleine vooral onderling sterk vertakt is. Verder de bloemen: de grote brandnetel is tweehuizig, de kleine éénhuizig. Qua brandharen doet de kleine overigens niet onder voor de grote!
Het is lid van de brandnetelfamilie (Urticaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere heide-achtige soorten

Andere heide-achtige soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English