FLORA van IJSLAND elementen: Aegopodium podagraria, zevenblad

Aegopodium podagraria; Het zevenblad is een geïntroduceerde meerjarige exoot op IJsland. Wanneer het nog niet bloeit (voorjaar, begin zomer) vormt het lage dichte velden; de bloeistelen kunnen tot ca 60cm hoog worden.
  - De bladeren verschijnen vanuit wortelstokken in de lente. Hoewel enige variatie voorkomt is de bladvorm zeer karakteristiek: ze hebben in principe een 3-tallig handvormig blad waarbij het top-segement uit drie blaadjes bestaan en de beide laterale segementen elk twee blaadjes hebben (totaal dus 7 blaadjes 3+(2x2)). Hieraan kan de soort herkend worden.
  - De bloeiwijze is zoals men kan verwachten van een schermbloemige. De stralen missen de schutbladeren.
  - Het is een exoot dat als onkruid in tuinen groeit en verder op verstoorde groenden. Het is vrij zeldzaam op IJsland.
  - Het is lid van de schermbloemenfamilie (Apiaceae, voorheen Umbelliferae). De IJslandse naam is Geitak├íl.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere schermbloemigen en klimopfamilieleden

Andere schermbloemigen en klimopfamilieleden

 Druk op foto voor volledige foto

Typische bladvorm

Herlaad eerste foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English