FLORA van IJSLAND elementen: Anemone nemorosa, bosanemoon

Anemone nemorosa; Het bosanemoon is een lage kruidachtige soort die tot circa 20cm hoog wordt. Enkelbladerige stengels en losse (wortel-)bladeren ontspruiten uit wortelstokken. Op elke steel groeit één bloem. De wortel- en stengelbladeren vormen een tapijt over de grond.
  - Zowel de wortelbladeren als de stengelbladeren zijn drietallig handvormig samengesteld, waarbij elk blaadje diep ingesneden is. De stengelbladeren zijn langwerpiger en de blaadjes ervan zijn gesteeld. De stengelbladeren worden wel gezien als een (grote) schutblad onder de bloem.
  - De bloemen hebben zes tot negen knroonblaadjes. Deze zijn wit, soms enigszins rood/paars aangelopen.
  - Het groeit in bossen. Het is geen IJslandse soort maar een recente nieuwkomer, bekend van maar enkele vindplaatsen. Ik kwam het tegen in het Höfdi natuurpark bij Mývatn waar het nog niet eerder gevonden was. Andere vindplaatsen zijn bij Ásbergi en een locatie bij Reykjavík. IJslandse botanici denken dat de soort zich stabiel zal vestigen op IJsland.
  - Het is lid van de Ranunculaceae, de boterbloemfamilie. De IJslandse naam is Skógarsóley.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Lijst van boterbloemachtigen

Lijst van boterbloemachtigen

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English