FLORA van IJSLAND elementen: Phleum pratense, gewoon timoteegras

Phleum pratense; Gewoon timoteegras is een hoge grassensoort met een aarpluimbloeiwijze. Als zodanig lijken Phleum (doddegrassoorten inklusief timoteegras) soorten op Alopecurus (vossenstaart-) soorten. Men kan ze echter makkelijk onderscheiden aan de vorm van de kelkkafjes. Bij de Phleumsoorten eindigen de kelkkafjes in een lange punt. Door de ligging van de aartjes in de bloeiwijze lijken de aartjes twee "horentjes" te hebben. Bij de vossenstaarten is dit niet het geval (wel kafnaalden). Een paar andere verschillen: timoteegras en alpendoddegras hebben een afgeronde platte basis van de bloeiwijze waarbij die van de IJslandse Alopecurussoorten geleidelijk aflopen naar de halmsteel (op zich geen algemene geslachtseigenschap van Phleum). Een ander kenmerk is dat je de aartjes van timoteegras niet makkelijk kan afrissen ("timotee geeft niet mee") waar dit bij de grote vossenstaart wel het geval is ("vos laat los")

Timoteegras is op IJsland geïntroduceerd en groeit als ingezaaide soort in weides en verwilderd rond menselijke nederzettingen. Het groeit in principe op voedzame relatief droge bodems.

Het is lid van de grassenfamilie (Poaceae,ook wel genoemd de Gramineae). De naam "timotee" stamt af van Timothy Hanson, aan boer in het begin van de 18e eeuw in het oosten van de Verenigde Staten die het gebruik van deze soort stimuleerde als voedergras. De soort is ook in de VS geïntroduceerd vanuit Europa.

  Terug naar de start-overzicht pagina voor planten

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere grassoorten

Andere grassoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English