VOGELS VAN IJSLAND : Haematopus ostralegus, scholekster

Haematopus ostralegus; de scholekster is een makkelijk te herkennen waadvogel door zijn zwart/witte veren, de oranje snavel en de rode ogen. Het is een algemene Europese vogel die zijn areaal uitgebreid heeft van de kust naar meer binnenland-gelegen gebieden waar hij voedselbronnen aanboort die weilanden te bieden hebben. Op IJsland komt hij vooral langs de kust voor en in de laagland-weidegebieden, waar zij dan ook broeden. Het is een tamelijk agressieve vogel die onderling flink ruzie kunnen maken bij het veiligstellen van broedterritoria tegen indringers. Het is een van vele waadvogels die bij benadering doen alsof ze een verlamde vleugel hebben. Daarmee suggereren ze dat ze makkelijk te pakken zijn, maar in feite leiden ze je daarmee weg van het nest. De meeste IJslandse broedvogels trekken 's winters naar de Britse eilanden maar enkele overwinteren op IJsland.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere waadvogels en steltlopers

Andere waadvogels en steltlopers

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English