Webstek Informatie

Over de ontwikkeling van de webstek "De Natuur van IJsland"

Deze webstek is eerst opgezet in 1997. Sindsdien is de hoeveelheid informatie opgenomen in de site steeds maar toegenomen. In het najaar van 2001 - na een bezoek aan IJsland die zomer - werd de vierde belangrijke vernieuwde versie op internet gezet. Het was destijds al een behoorlijk grote site maar is sindsdien alleen maar uitgebreid. Om een idee te geven: de vierde versie (2001) bestond uit ca. 3500 bestanden terwijl versie 17 (2024) ca. 23521 bestanden beslaat. Vanaf versie 5 is de Url: http://www.iceland-nh.net/ . Daarvoor was het de homepage van mijn toenmalige internet provider (Tiscali). Een ver verleden...

Je kan mij hier bereiken: () als je fouten opvalt. Ik ben daar dankbaar voor.

====================================================

GESCHIEDENIS

Voorjaar 1997
Ik werkte als adviseur voor een universitaire bibliotheek op het gebied van perspectieven wetenschappelijke publikaties via internet te verspreiden. Een 1-daagse cursus HTML deed ik als een tussen-doortje. Om wat voor me zelf te oefenen experimenteerde ik met een aantal dia's dia ik in 1992 gemaakt had tijdens mijn eerste trip naar IJsland. Ik was namelijk al van plan om in die zomer 1997 weer naar IJsland te gaan. Zo werd op mijn C-schijfje de eerste versie geboren.

Najaar 1997
Na het bezoek aan IJsland in de zomer had ik veel nieuw foto materiaal. Op basis van mijn eerste opzet kon ik versie 2 plaatsen op mijn home page. Versie 2 werd beetje-bij-beetje aangevuld vanuit het eerste concept. Mijn oorspronkelijke bedoeling was mij te beperken tot planten en vogels met het idee dat het een aardigheidje was om wat te stoeien met HTML. Omdat in die dagen het nog al wat tijd koste om de dia's gedigitaliseerd te krijgen besloot ik om een extra versiering de sectie "landschappen" toe te voegen die al gedigitaliseerd waren. Daardoor werd het webstekje snel wat leuker. Maar toen kreeg ik een e-mail'tje van Professor Ed Jackson met de mededeling dat hij mijn site in zijn serie "The best of..." ging zetten. Ed Jackson had toen al de meeste uitgebreide collectie van internet sites over foto's en tekeningen/schilderijen van IJslandse landschappen van IJsland. Toen begreep ik dat ik met iets meer bezig was dan een aardigheidje en dat ik het dus serieuzer moest opvatten. Dat heb ik sindsdien gedaan!

Voorjaar 1999
Een derde bezoek aan IJsland in mei/juni. Ik kwam terug met meer materiaal (dia's) en versie 3 werd gepubliceerd.

Winter 1999/2000
Werken aan een internet site betekent vaak kleine aanpassingen en toevoegingen. In de winter van 1999/2000 was de belangrijkste vernieuwing een toevoeging van een Java-gebaseerde intern zoekprogramma voor planten en vogels.

Zomer 2001
Het vierde bezoek (verblijf van drie weken). Het nieuwe materiaal was bedoeld voor versie 4.

Herfst 2001
Eerste publicatie van versie 4. Zoals boven vermeld werd de opzet sterk aangepast om bezoekers makkelijker en sneller de verschillende secties van de webstek te doorlopen.

Eind januari/begin februari 2002
Nu pas was ik voldoende tevreden dat ik versie 4 aankondigde aan de Internet-gemeenschap die hiervoor belangstelling heeft en aan zoekprgogramma's. Bovendien kreeg ik waardevolle bijdragen van de voorzitter van de IJslandse vogelvereniging Johan Oli Hilmarsson.

April/mei 2002
Omdat ik in 2002 niet in staat was naar IJsland te gaan kon ik nog een aantal aanpassingen doen in versie 4 in de broncodes ter voorbereiding van verdere uitbreiding van de webstek.

Mei 2002 - maart 2004
Dit is een periode waarin weinig gebeurde. Een paar personen leverden nog een paar bijdragen aan versie 4. Ik had geen tijd om veel aandacht aan ontwikkeling van de webstek te besteden

Maart 2004
Wetend dat ik de zomer 2004 waarschijnlijk weer naar IJsland zou gaan nam ik een principiële beslissing: de webstek zou verhuizen naar een eigen URL: www.iceland-nh.net en de webstek wordt volledig opnieuw herschreven. De reden was dat ik bijzonder ontevreden was over de manier waarop Google verwijst naar mijn webstek. Het fundamentele probleem lag in het feit dat de site meervoudig geframed is. Het herschrijven bestond in feite uit het herprogrammeren van een frames-gebaseerde stek in een tabel-gebaseerde stek.

Maart 2004 - zomer 2004
Deze periode was nodig om alles te herschrijven (pfffff). Daarmee was de prototype voor versie 5 geboren.
In de zomer kon ik IJsland weer bezoeken en met nieuw materiaal thuis komen.

Herfst 2004 winter 2004-2005
Terwijl ik de pagina's herschreef voor versie 5 zag ik al dat de tabel-gebaseerde lay-out niet het uiteindelijke antwoord is. Ik was al bezig om een ontwerp op CSS-gebaseerde lay-out te maken. Versie 6 was al klaar in de winter na de zomer van 2004 dat versie 5 verscheen.

2005: rampjaar
Het camerasysteem die ik tot dan gebruikte was een stokoude Minolta niet-autofocus systeem. Het systeem viel na stevig gebruik in Australië, Nederland en IJsland geleidelijk uit elkaar. Nieuwe investering was nodig. Ook werk duidelijk dat alleen digitale fotografie de toekomst had. Door mijn plaatselijke cameraboer werd ik overgehaald om een Minolta Dynax 7D te nemen. Naast een aantal standaard accessoires kocht ik elders een goede 2.8-300mmAF lens van Minolta. Het idee was dat ik in de herfst 2005 het systeem zou uitproberen in november op Terschelling om dan in 2006 naar IJsland te gaan. November 2005 ging ik naar Terschelling maar één regenachtige dag leidde ertoe dat de camera total-loss kapot ging. Nikon kwam toen op de markt met de D200. Gegeven de specs trok het mijn onmiddellijke aandacht. Door al het gedoe was de trip naar IJsland in 2006 niet meer mogelijk. In november 2006 heb ik het nieuwe Nikon systeem weer uitgeprobeerd op Terschelling.

2006 - mei 2007
De nieuwe op de Nikon D200 gebaseerde bleek een succes. Om allerlei nodige accessoires aan te schaffen koste wel wat tijd. In tussen had ik al mijn dia's van IJsland (en andere landen) zelf gescanned. Toen ik in 1997 startte met de site gebruikten de meest mensen 14 inch schermen (standaard resolutie 640x480 pixels) of 15 inch schermen (standaard resolutie 800x600 pixels) met trage telefoonmodems. Tegenwoordig gebruiken de meeste mensen minimaal 17 inch schermen (resolutie 1024x768) met snelle breedband verbindingen.
Versie 7 bestaat uit een aanpassing van de grootte van foto's voor moderne beeldschermen/breedband aansluitingen en het introduceren van oud materiaal die ik eerder overzien had.

Juni 2007 Ik reisde weer naar IJsland. Ik verbleef enige tijd in Langanes en Húsey bij de monding van de Lagarfljót om vogels te fotograferen. Daarna bezocht ik de Akureyri regio om planten te fotograferen maar ik fotografeerde in dat gebied op het eiland Hrísey ook de stormmeeuw. Vervolgens ontmoette ik daar de éminence grise van het flora onderzoek op IJsland Horður Kristinsson die mij enkele praktische tips gaf terwijl ik leed aan een griep aanval. Daarna wandelde ik de Skógar-Landmannalaugar wandelroute (van zuid naar noord) en was enthousiast over de geweldige landschappen die je in die route passeert. Ten slotte bezocht ik het Snæfellsness gebied om planten te fotograferen maar "schoot" ik ook nog een paar vogels.

Vanaf de winter 2007 tot zomer 2008 werd de site opgewaardeerd tot versie 8.0. Nieuwe planten en vogelsoorten werden toegevoegd en fouten in de zoeksecties werden opgeheven. Een begin is gemaakt om de css-gestuurde weergave te splitsen in één voor Microsoft's Internet Explorer (die niet goed de standaard volgt!) en andere browsers die volgens de standaarden wel min of meer juist weergeven (firefox, opera). 1 oktober 2008 wordt de ontwikkeling van versie 8.0 afgesloten. Hierna werden nog kleine verbeteringen en toevoegingen aangebracht in de versies 8.1, 8.2 en 8.3

tussen de versies 8 en 10 de versie 9.0 werd ge-upload. Deze bevatte alleen verbeteringen in de bron-codes (2009/2010)

Zomer 2011 nam ik een "botanische trip" naar IJsland waarbij de aandacht lag op het fotograferen van flora elementen van het zuid-oosten van IJsland. Veel nieuwe soorten konden worden gefotografeerd.
Ik ondernam ook een tocht over de hooglanden ten noord-oosten van de Vatnajökull-ijskap. Naast heel veel landschapsfoto's kon ik ook een flink aantal foto's nemen van soorten van de hooglanden die ik nog niet in de site had opgenomen.

De Engelstalige versie van de site werd in winter 2011/2012 en voorjaar 2012 ge-upload met alle nieuwe plantensoorten en verbeterde foto's van bestaande - in de site - opgenomen plantensoorten. Aan de sectie landschapsfoto's kon nog geen vernieuwing in de Engelstalige sectie aangebracht worden. Helaas, de Nederlandstalige versie heeft - puur omdat het werk aan het bijwerken van de Engelstalige plantensectie zo bewerkelijk was (alles is vrije-tijdswerk naast mijn vaak afmattend werk in de zorg) dat ik er geen tijd/energie voor had.

April 2013 nam ik nog een trip naar IJsland. De bedoeling was nu om de migratie van vogels vanuit Afrika/Britse eilanden naar Groenland/noord Kanada te bestuderen en te fotograferen. Het was een succes: ik kon alle door-trekkende ganzen en steltlopers goed in beeld krijgen met daarnaast ook nog een aantal nieuwe andere soorten alsmede (veel) betere foto's van soorten die ik al had opgenomen in de site. Ook kon ik nog een aantal voorjaar-bloeiende plantensoorten fotograferen zoals bloemen van de kraaiheide (Empetrum nigrum).

Zomer 2013 werd de site naar versie 11(.0) verhoogd door alle resultaten van de trip april 2013 er in op te nemen. Daarnaast werd in de herfst van 2013 de plantensectie bijgewerkt zoals dat al in 2012 gedaan was voor de Engelstalige versie.

Herfst 2014 en winter 2014/2015 maakte ik "collecties" van al mijn IJslandse foto's in "Lightroom". Dit hield o.a. in het toevoegen van sleutelwoorden voor elke foto. Terwijl ik er mee bezig was ontdekte ik dat vele plantensoorten die ik vroeger gefotografeerd had maar toen niet kon determineren nu wel kon determineren. Daardoor kon ik vooral veel nieuwe zeggen-, grassen- en russensoorten invoeren in de site. Hierdoor kwam versie 11.1 tot stand.

Tweede helft winter 2014/2015 - vroege voorjaar 2015 startte ik met een nieuwe lay-out die vooral gebruikers-vriendelijk is voor kleine schermpjes als van smart-phone gebruikers. Op mei 9 2015 werd deze vernieuwing ge-upload. Dit is versie 12.0. Het is nu smart-phone vriendelijk voor de home-page, de hele vogel-sectie en kleinere sectie (bijvoorbeeld poolvossen).

Nadat ik de vogelpagina's had aangepast begon ik in de herfst van 2015 de plantensectie aan te passen voor een gebruikersvriendelijke versie voor smart-phones. Wetend dat dit een veel grotere onderneming was dan de vogel-sectie gaf ik mezelf wat tijd hiervoor. Sterker, in de zomer van 2016 bezocht ik IJsland weer, ditmaal met het doel om soorten te fotograferen die ik niet eerder had gezien. Zowel de "upgrade" van de bestaande plantensectie naar een smart-phone vriendelijke versie alsmede de toevoeging van nieuwe soorten gevonden tijdens de 2016 trip is project/versie 12.1. Ik probeer deze in april 2017 af te ronden. Terwijl ik hieraan werk wordt regelmatig de on-line site ververst.

Op 18 mei, 2017 werd de versie 12.1 afgerond.
Niet alle doelen werden behaald: de secties over zegges, grassen en waterplanten zijn nog niet smartphonevriendelijk. Alle andere plantengroepen echter wel! Er waren twee redenen om met de ontwikkeling van deze versie te stoppen: (1) Het opwaarderen van de zeggen- en grassensecties is zeer uitdagend vanwege het grote aantal nieuw te introduceren soorten en de noodzaak deze twee secties volledig te herorganiseren. (2) Er was al een aantal jaren een onderwerp dat steeds luider begon te roepen en recentelijk zelfs te schreeuwen om aandacht. Dit betreft de zoek functies binnen de planten- en vogelsecties. De zoekfuncties waren gebouwd rondom een stokoude Java-applet. De ontwikkeling/onderhoud hiervan was al vele jaren gestopt met als resultaat dat de zoekfuncties gebaseerd waren op volstrekt verouderde Java versies. Bovendien gingen de populaire browsers het gebruik van Java applets steeds meer tegen. Op dit moment moet je als gebruiker een heleboel toeren uithalen om een Java applet binnen Firefox te starten (allerlei veiligheidsregels terugschroeven - en dat is dus absoluut niet wat ik wil!). In Android en IOs werkt het al helemaal niet meer. Het lastigste was het vinden van een alternatief. Zij waren of wel te simpel (te beperkte zoekfuncties) of wel te gecompliceerd dan wel te duur voor mij als vrijwilliger. Andere problemen waren zaken als verplichte reclames waar deze site niet aan doet. In mei 2017 denk ik dat ik uiteindelijk een software pakket gevonden heb die recht doet aan de zoekvragen. Dit betreft het "Zoom" software pakket (zie: http://www.wrensoft.com/index.html)

Toekomstplannen:
Zomer 2017 De nieuwe zoekpagina's worden geïntroduceerd. Dit wordt versie 14.0 (Ik sla versie 12+1 over, ik wil rampen in spé niet verleiden plaats te laten vinden - maar ik ben niet bijgelovig....).
Verdere ontwikkelingen voor versie 14: afronden pagina's over diverse onderwerpen (niet vogels/planten/landschappen)
Afronden plantensectie: zeggen, grassen en waterplanten

5 Juni 2017: een grove maar volledig functionele zoeksectie werd toegevoegd aan de site waarmee versie 14.0 tot stand gekomen is. Deze is gebaseerd op de bovengenoemde software van Wrenesoft.

Ik heb bemerkt dat voor veel gebruikers de site niet intuitief genoeg was, met name als het ging om openen van foto's op pagina's van individuele soortbeschrijvingen (zowel voor de vogelpagina's als de plantenpagina's). Zomer en vroege herfst 2017 werd gebruikt om dit probleem op te lossen. Aldoende werd ook veel oude code geschoond en werden voor de plantenpagina's (in de Engelse versie) IJslandse namen opgenomen zodat nu ook plantensoorten met IJslandse namen gezocht en gevonden kunnen worden (alleen op de Engelstalige pagina's). Oktober 2017 kwam de ontwikkeling van deze versie tot een einde (versie 14.1). Een aantal kleinere zaken die nog afgemaakt moeten worden betreft details van de lay-out van sommige plantenpagina's. Een veel grotere taak dat is blijven liggen betreft de herziening van de grassensectie. Dat zal in een volgende versie aangepakt moeten worden ook al omdat veel materiaal beschikbaar is.

Versie 14.2:
In deze vernieuwing van de 14.x versies is de achtergrondsectie van de planten geheel vernieuwd. Een stokoude pagina is vervangen door een serie pagina's met veel meer informatie. Dit vloeide voort uit een lezing die ik gegeven heb over de flora van IJsland voor de pantensectie van het KNNV-Drenthe te Assen. Het was gereed in november 2017.

Aanvullend werd in deze versie ook alle oude codes van de pagina's gepresenteerd onder het tweede topmenu (vossen, boeken enz.) opgeschoond zodat deze nu ook smartphone-vriendelijk zijn. Dit was klaar op 20 december 2017.

Versie 14.3:
Tussen 20 december 2017 en augustus 2018 werden enkele kleinere verbeteringen ge-upload.

Versie 15.1
Gedurende de laatste 10 tot 15 jaar knaagde het aan mij dat ik de landschapsectie aan het verwaarlozen was. Precies die sectie die mij in ver verleden genoopt had dit werk serieus te nemen! Maar nu was het hopeloos verouderd. Toen ik bezig was om de eerste stappen te ondernemen voor versie 14.x was het al duidelijk dat na versie 14 een versie 15 moest volgen met nadruk op de vernieuwing van de landschappagina's. Ik had heel veel ongebruikt foto materiaal klaar liggen, maar hoe deze te presenteren? In augustus 2018 kon ik de eerste versie 15 (noem het maar 15.01) uploaden. Kern ervan waren dia-shows en panoramische beelden opgemaakt uit (veel) meerdere foto's. De oude sectie bestaat echter nog en is makkelijk te openen vanuit de site. Deze pagina's (vooralsnog beperkt tot de landschapsectie) kennen bovendien een verbeterde menu balk voor grotere schermen. Bovendien is de weergave nu aangepast aan drie soorten schermen (zeg maar groot: desktops&laptops ; midden (kleinere pads en de grootste smartphones en klein: smartphones) waar versie 14 verschillende weergaven kende voor alleen midden&grote schermen enerzijds en klein (smart-phones) anderzijds. De reden dit te doen is de belangstelling voor kleinere pads enerzijds en de grotere smart phones anderzijds. Binnen deze drie hoofdgroepen zijn de bewerkte pagina's voor versie 15.1 volledig "responsive".

Versie 15.2a
Het belangrijkste verschil tussen versie 15.1 en 15.2 is dat (nu verbeterde) achtergrondpagina's over de landschapspagina's van IJsland weer opgenomen zijn nadat ze een aantal jaren terug verwijderd waren omdat ik niet tevreden was met de kwaliteit. Ook werden en aantal foute verwijzingen gecorrigeerd. De eerste upload voor versie 15.2 werd uitgevoerd op 24 maart 2019.

Versie 15.3
Dit is vooral een voorloper op de versie 16.x serie. Voor een aantal additionele pagina's werd een nieuwe opzet uitgeprobeerd met een "grid" (raster) ontwerpprincipe. Daarbij werd nu uitgegaan van opmaak voor 4 verschillende schermgroottes. Ik was zeer tevreden met de nieuwe aanpak. Op 1 april werden de aangepaste bestanden (versie 15.3) ge-upload.

Versie 16.0
In april en mei 2020 werden de vogelpagina's volledig geherstructureerd volgens het "grid" (raster) principe van ontwerpen van internet pagina's. Hierbij wordt recht gedaan aan een groep gebruikers die schermen gebruiken die qua grootte tussen de smartphone en de klassieke desk/laptop computers. Dit zijn uiteraard vooral de "pad" apparaten. Nadat in 15.3 de additionele pagina's waren herschreven kwam nu aan de beurt de twee grote secties: de pagina's over de verschillende vogelsoorten en de verschillende plantensoorten (bedenk dat het aantal pagina's voor de plantensoorten 3x meer is dan de vogelsoortenpagina's). Versie 16.0 is vooral een verbetering/vernieuwing van de vogelsoortenpagina's. Veel oude html4 codes werden vervangen door html5 codes, maar in veel ondersteunende bestanden (i-frames in de hoofddocumenten) worden nog html4 coderingen toegepast. Begin mei was de klus geklaard en de bestanden overgeseind naar de internet server van de site. Nu moeten nog alle plantenpagina's aangepast worden. Nogmaals dat zijn 3x meer dan de vogelpagina's.... Nog veel werk te doen!

Versie 16.1
Op 1 december 2021 was de klus ook geklaard voor de plantenpagina's en alle relevante naar de server gestuurd. Met versie 16.x is de site veel beter leesbaar voor pad-gebruikers met een grotere scherm dan de smartphones. Bovendien is ook de lay-out voor de smartphoneschermgroottes verbeterd.

Versie 16.2
Op 23 december 2021 werd een belangrijke verbetering aangebracht in de planten[pagina's voor desktop en laptop presentaties. Het betreft de manier waarop interne links voor het verwisselen van lijsten bij grotere groepen verwante planten werken. Dit kon gedaan worden middels een zogenaamde "batch-run". Vroeg in de ochtend van 26 december 2021 werden alle pagina's die plantensoorten beschrijven vervangen.

Versie 17.0
In 2022 verbleef ik 3 maanden op IJsland, waarbij ik mezelf vooral gericht had op het fotograferen van planten. Natuurlijk trok ken andere elementen van de natuur van IJsland ook mijn aandacht. Door het grote aantal gemaakte photo's had ik de plantensectie pas einde zomer 2023 afgerond. De toevoegingen aan de vogelsectie was gereed in januari 2024. Verder werden de bestanden waarin de foto's volledig worden getoond verbeterd zodat ze beter reageren op verschillende schermgroottes. In 2022 I spent three months on Iceland, manly focussed on plant photography. Obviously other elements of the natural history of Iceland had my attention. Due to the large amount of new species photogaphed I had upgraded the plant section by late summer 2023. Thw bird section was augmented by january 2024. The files presenting the full pictures had all been corrected so as to respond better to screen sizes of th user.Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  in English