FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex lyngbyei, Lyngbye's zegge

Carex lyngbyei; de Lyngbye's zegge is één van de grotere zegges op IJsland. Het kan meer als een meter hoog worden maar op IJsland wordt het zelden hoger als 75cm. Het is een niet-polvormende zeggesoort dat uitdijt vanuit wortelstokken.
  - De bladeren zijn breed (meestal meer als een ½cm) en lang. De bladeren en schutbladeren langs de stengel zijn veelal langer dan de bloeisteel. De bladschedes onderin zijn rood-bruin. De randen van de bladeren zijn naar beneden omgebogen en hun uiteinden afgerond, niet spits.
  - De bloeiwijze bestaat uit een paar (1-3) mannelijke aren bovenin met daaronder een aantal vrouwelijke aren. Het is niet ongebruikelijk dat de hogere vrouwelijke aren ook een topje met mannelijke bloemen hebben. Kenmerkend zijn de lang-gespitste kafjes op de vrouwelijke aren. De kafjes van de mannelijke aren/bloemen zijn minder/niet spitsvormig. De kafjes zijn donker met een iets minder donkere kiel. Uit eigen waarnemingen lijken de kafjes op de mannelijke aren geporononceerder en lichter te zijn - maar dit hoeft niet juist te zijn. De vrouwelijke bloemen hebben twee stempels. De ovale enigszins lens-vormige urntjes hebben korte snavels. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke aren zitten op dunne afhangende stelen. De rijpe vrouwelijke aren zijn volledig naar beneden omgebogen.
  - Het komt algemeen voor in moerassen en langs meeroevers in het laagland van IJsland. In het gebied van herkomst: pacifische kust van Noord-West Amerika staat het bekend als een plant van zilte moerassen (kwelders e.d.). Hoewel ik het ook tegengekomen ben op graslanden die regelmatig door vloed van zee overstroomt worden (zoals bijvoorbeeld RauĂ°sandur NW IJsland), staat de soort op IJsland toch meer bekend als een soort van zoetwatermoerassen en meeroevers. Echter, het schijnt wel een voorkeur te hebben voor voedselrijke - met name ijzer rijke - omstandigheden.
  - Het is lid van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Gulstör.

Er is maar één andere algemeen voorkomende zegge die op IJsland groeit en vergelijkbaar hoog wordt. Dit is de snavelzegge (Carex rostrata). Een minder algemene zegge die ook hoog wordt is de "lyngbyei" variant van de algemene soort Carex nigra (zwarte zegge). C. rostrata en C. lyngbyei kunnen makkelijk onderscheiden worden: de vrouwelijke aartjes van de Lyngbye's zegge buigen zijwaarts en naar beneden, terwijl die van de snavelzegge steeds stijf opwaarts gericht staan. Bijzonder kenmerkend zijn de donkere spitse schutbladeren onder de vrouwelijke bloemetjes van de Lyngbye's zegge. Beide groeien veel aan de randen van laagland meertjes en moerassen. Waar ze voorkomen op wat drogere gronden blijven ze lager. De Lyngbye's zegge is een Amerikaanse soort die in Europa alleen op IJsland voorkomt. Een andere aan Carex lyngbyei sterk verwante soort is de meer zeldzamere Carex ramenskii. Deze lijkt wel wat op de zwarte zegge met rechtopstaande aartjes maar heeft ook de kenmerkende spitse schutbladeren onder de vrouwelijke bloemetjes als Carex lyngbyei.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English