FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex panicea, Blauwe zegge

Carex panicea; De blauwe zegge is een middelgrote zegge dat tot 45cm hoog kan worden. Bladrosetten komen voort uit korte wortelstokken waardoor zij losse matten vormen.
  - De bladeren zijn karakteristiek blauw-groen van kleur. Ze zijn vlak en korter dan de bloeistelen. De huidmondjes zitten aan de onderkant van de bladeren. De schedes van de schutbladeren zijn vrij lang, tot ongeveer 2cm lang. De bladchijf van de schutbladeren is relatief kort, ongeveer even lang tot korter dan de aar erboven. De bloeistengels zijn glad.
  - De bloeiwijze bestaat uit een mannelijke langgesteelde topaar en één of een aantal vrouwelijke aren langs de steel. Deze zijn (zeer) kort gesteeld. De kafjes van mannelijke en vrouwelijke aren hebben een smalle hyaliene zoom. Verder zijn ze donker met een lichte (groene) middenstreep (kiel). Ze zijn afgerond in het mannelijke aar en gespitst in de vrouwelijke aar. De vrouwelijke aren staan op enige afstand, de bovenste zittend, de onderste kort gesteeld met een schutblad die ongeveer even groot is als aar, veel korter dan de bloeiwijze. De vrouwelijke bloemen hebben drie stempels. De urntjes zijn bolvormig, dof groen tot licht bruin van kleur. Ze hebben een onopvallende snavel.
  - Het groeit op vochtige en natte bodems. Het komt algemeen voor in de lagere delen van IJsland.
  - De blauwe zegge (Carex panicea) is lid van de cypergrassenfamilie i.e. de zeggefamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Belgjastör.

De blauwe zegge (Carex panicea) kan verwrd worden met de schedezegge (Carex vaginata). Laatstgenoemde hebben echter glanzend groene urntjes en helder groene bladeren. Ook de veel zeldzamere Carex livida lijkt wel op deze soorten. Deze heeft echter een onderste schutblad die langer is als de hele bloeiwijze. Verder groeit deze op trilveen-achtige moerassen.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English