FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex rostrata, Snavelzegge

Carex rostrata; de snavelzegge is één van de grotere zeggesoorten op IJsland. Het wordt 60cm hoog, soms zelfs nog wat hoger. De bladeren en bloeistelen groeien vanuit wortelstokken. Velden met snavelzeggen kunnen vaak al van een afstand herkend worden door de lichtblauwe waas.
  - De bladeren zijn langer dan de bloeistelen. Ze zijn dof groen tot blauw-groen aan de bovenkant en meer helder groen aan de onderkant. De huidmondjes zijn aan de bovenkant. Ze zijn 3-5mm breed. De bladranden zijn omhooggericht waardoor de bladeren V-vormig zijn. Ook de schutbladeren zijn langer dan de stelen. De stengels zijn enigszins driekantig - niet scherp -, ze zijn glad hooguit een beetje ruw aan de bovenkant.
  - De bloeiwijze bestaat uit enkele (2-3) mannelijke aren aan de bovenkant en daaronder enkele (2-4) vrouwelijke aren. De vrouwelijke aren staan rechtop, min of meer tegen de stengel aangedrukt. Behalve de topaar zijn de aren kortgesteeld. De onderste aar heeft relatief een langere aarsteel. De schubben onder de bloemen zijn geel tot bruin met een groene kiel. Ze hebben een spitse top, de mannelijke aren hebben minder scherpgespitste schubben. De vrouwelijke bloemen hebben drie stempels. De urntjes zijn ovaal-eivormig met een lange snavel.
  - Het groeit vaak rond ondiepe plassen en venen. In venen blijven ze vaak kleiner en zijn ze minder blauwachtig, waarschijnlijk veroorzaakt door minder gunstige voedingsomstandigheden.
  - Carex rostrata, de snavelzegge is lid van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Tjarnastör.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English