FLORA VAN IJSLAND elementen: Draba oxycarpa (= Draba alpina), Noors hongerbloempje

Draba oxycarpa; het alpenhongerbloempje is het enige geel-bloeiende hongerbloempje dat enigszins algemeen voorkomt. Zoals de Nederlandse naam al suggereert is dit een plant dat op grotere hoogstes op IJsland te vinden is. Ik ben het voor het eerst tegengekomen op de hogere flanken van de Snæfell berg in Oost-IJsland. De soort is nogal zeldzaam op IJsland.
Het is lid van de koolfamilie, vroeger bekend als de kruisbloemigen (Brassicaceae voorheen Cruciferae).

Een paar opmerkingen over de taxonomy en naamgeving. Sommige floristen plaatsen "oxycarpa" als een variëteit onder Draba alpina (D. alpina var. oxycarpa). Anderen - o.a. IJslandse floristen - menen dat dit een soort op zichzelf is (D. oxycarpa). De nominaat "alpina" verschilt onder meer van "oxycarpa" in feller gele kroonbladeren en paarse strepen op de kelkbladeren. Nominaat "alpina" komt bij mijn weten niet voor op IJsland. De nominaat is een zogenaamde decaploïde soort terwijl oxycarpa octoploïd is (Zie:Flora of North America Vol.7 pp 325).
Dan iets over de Nederlandse naam. Ik ga uit van de Nederlandse namen gegeven in Ruud van der Meijdens' "Heukels' FLORA van Nederland - 23e druk". Vaak echter komen IJslandse planten niet voor in deze flora. Dan verlaat ik me op de door drs. Peter Heukels (niet te verwarren met de FLORA van Nederland) vertaalde "Bergflora van Europa" (Collins Pocket Guide Alpine Flowers, Christpher Grey-Wilson & Marjorie Blamey). In dit vertaalde boekje wordt D. oxycarpa niet genoemd maar wel D. alpina en deze zou ook op IJsland voorkomen. Uit wat ik hier boven aangegeven heb moet het om de "oxycarpa" vorm gaan. Nog verwarrender in die gids is de Nederlandse naam: Noors hongerbloempje. In hetzelfde boekje, zelfde pp, wordt ook de witbloeiende D. norvegica vermeld maar dan zonder Nederlandse naam. Dit is erg onlogisch. Daarom denk ik dat het het beste is om D. alpina (incl. oxycarpa) aan te duiden als alpenhongerbloempje (zoals in het Engels: Alpine Whitlowgrass) en D. norvegica als Noors hongerbloempje.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere koolfamilie (cruciferen) soorten

Andere koolfamilie (cruciferen) soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English