FLORA van IJSLAND elementen: Drosera rotundifolia, ronde zonnedauw

Drosera rotundifolia; De ronde zonnedauw is een opvallende kleine kruidachtige meerjarige plant. Het vangt insekten met lange rode haren geplaatst aan de randen van de bladeren. Deze bevatten aan de toppen een plakkerige druppel. Is het insekt gevangen door de de druppel dan buigen deze haren met de druppels/ingevangen insekt naar het bladoppervlak waar kleinere ook rood-gekleurde klieren verteringsenzymen afscheiden om het insekt af te breken tot voedingselementen voor de plant. Anders dan het verteringsproces van eiwitten bij bij dieren waar ze afgebroken worden tot peptiden (relatief korte strengen van aminozuren) en/of enkelvoudige aminozuren, breken deze planten eiwitten helemaal af tot ammonium. Het is een kleine plant met een bladrozet van hooguit enkele centimeters en een bladloze bloeisteel van ongeveer 5cm hoog. In andere landen waar deze soort groeit kan ze wel hoger worden. Het is een overjarige soort. Ze overwinteren door het vormen van hibernacula aan het eind van het groeiseizoen. Hibernacula zijn knoppen die loslaten van de ouderplant en omlaag zinken.
  - De bladeren zijn rond in vorm en hebben korte tot lange witte nogal slappe haren op de bladsteel. Langs de bladrand bevinden zich de lange rode stijve haren met kleefdruppels. Op de bladschijf bevinden zich de (rode) klieren voor de vertering van insekten. De bloeisteel is meestal rood-gekleurd en kaal.
  - De bloemen zijn klein (4mm) en hebben witte kroonbladeren. De bloemen zijn echter zelden open.
  - De planten groeien alleen in veenmosmoerassen in de kustgebieden/laaglanden van IJsland. Het is vrij zeldzaam op IJsland.
  - Het is lid van de Droseraceae, de zonnedauwfamilie. De IJslandse naam voor deze soort is Sóldögg.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Lijst van de weegbreefamilie

Lijst van de weegbreefamilie

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English