FLORA van IJSLAND elementen: Galium boreale, Noordse walstro

Galium boreale; het Noordse walstro is vrij algemeen in de zuidelijke en westelijke gebieden van IJsland. Ook elders wordt het wel gevonden in graslanden en meer weelderige vegetaties. Het heeft voorkeur voor graslanden en heidegebieden. Een sterk erop-lijkende plant is het ruw walstro (Galium uliginosum) dat echter bladkransen heeft van 6 blaadjes waar het Noords walstro maar een krans van 4 blaadjes heeft. Deze komt alleen voor op in vochtige laagland graslanden. Veel algemener is het slanke walstro (Galium normannii) dat bijna overal op IJsland voorkomt. Dit is echter een kruipende plant dat vooral op grintrijke en bergachtige gebieden te vinden is.
Zij zijn lid van de sterbladerigenfamilie (Rubiaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Overige dicotyle soorten

Overige dicotyle soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English