FLORA van IJSLAND elementen: Gymnocarpium dryopteris , gebogen driehoeksvaren

Gymnocarpium dryopteris; De gebogen driehoeksvaren is een nogal kleine varen (15-30cm). De bladeren ontspruiten vanuit lange horizontale wortelstokken. Het heeft een tamelijk karakteristieke uitelijk: het eerste paar (tegenoverstaande) 1e-orde blaadjes zijn bijna net zo groot als de rest van het blad waardoor het lijkt dat het blad handvormig 3-delig is, elk deel veerdelig. Deze indruk wordt versterkt doordat precies op de aftakking van deze eerste twee 1e-orde zijbladen er een knik zit op de hoofdsteel. Hierdoor zijn de blaadjes van alle drie bladsegmenten naar boven gericht. Duidelijk is dat de twee eerste zijblaadjes dieper veerdelig ingesnoerd zijn dan de volgende blaadjes langs de hoofdsteel. Hierdoor kan je de bladeren van de soort driedubbelgeveerd noemen. Ook kenmerkend zijn de donkere (zwarte) dunne bladstelen.
De sori hebben geen indusia (dekschildjes). Ze zijn rond van vorm en zijn geplaatst aan de uiteinden van de nerven, in twee rijen aan beide randen van de bladlobben.
De soort is vrij algemeen op IJsland, vooral in het westen en noorden. Het is een ondergroeisoort in bossen en struwelen maar groeit ook in heide-achtige vegetaties. Verder is het frequent te vinden in lavaspleten, holtes e.d.
De geslachtsnaam gymnocarpum verwijst naar de afwezigheid van indusia (gymno=naakt; carpum=vrucht), terwijl de soortsnaam dryopteris verwijst naar eikvaren (drys=eik; pteris=varen). In het Engels heet het ook "oak fern" maar let op de Nederlandse "eikvaren" is een heel andere soort (Polypodium vulgare)!
Het behoort tot de Cystopetridaceae, de blaasvarenfamilie. De IJslandse naam voor deze soort is Þrílaufungur.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere varen-verwante soorten

Andere varen-verwante soorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English