FLORA VAN IJSLAND elementen: Hydrocotyle vulgaris, waternavel

Hydrocotyle vulgaris; De waternavel is een zeldzame plant op IJsland. Het groeit op thermische bodems (dat zijn door vulkanische activiteit verwarme bodems) op enkele plaatsen in het zuid-westen van IJsland. Het kan gedurende een lange periode onder water groeien maar uiteindelijk komt het toch wel boven. Het is een opmerkelijke plant voor meer dan één reden. Allereerst de bladvorm: de bladstelen zijn gehecht aan het blad min of meer in het midden van de bladschijf in tegenstelling tot de gebruikelijke aanhechting aan de basis van de schijf. Dit kenmerk is uniek voor de IJslandse flora (komt dus bij geen enkele andere IJslandse soort voor). Dit wordt een peltate vorm genoemd. Maar ook de bloeiwijze is interessant: het is een kleine bolvormige kluwen van bloemetjes. Tot voor kort zag men daar een curieuze vorm van een schermbloemige in. In vele veldgidsen ziet men de soort nog wel ingedeeld in de Apiaceae (schermbloemenfamilie) maar specialisten plaatsen de soort op basis van recent genetisch onderzoek nu onder de klimopfamilie Araliaceae.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere schermbloemigen en klimopfamilieleden

Andere schermbloemigen en klimopfamilieleden

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English