FLORA VAN IJSLAND elementen: Juncus alpinoarticulatus, Rechte rus

Juncus alpinoarticulatus; De rechte rus groeit vrij algemeen op natte gronden en langs beekjes op IJsland. Karakteristiek zijn de vele bloeistelen, elk met maar weinig bloemen. Een andere karakterstieke kenmerk is de rechtop-staande stelen en bloeiwijzes. Daarin verschilt het van de zomprus (J. articulatus). Het is ongeveer 20 tot 40 cm hoog. De IJslandse populatie van J. alpinoarticulatus behoort tot de ondersoort alpestris. Deze is in het verleden wel als aparte soort beschouwd als Juncus alpinus. De rechte rus en de zomprus zijn nauw aan elkaar verwant.
De rechte rus is lid van de russenfamilie (Juncaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere soorten van de leliefamilie (& verwante groepen) en de russenfamilie

Andere soorten van de leliefamilie (& verwante groepen) en de russenfamilie

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English