FLORA van IJSLAND elementen: Juncus trifidus, gemzenrus

Juncus trifidus; De gemzenrus groeit op drogere plaatsen, zoals heides en graslanden. Het is zeer algemeen en komt bijna overal voor met uitzondering van extreme woestenijnen. Behalve in laagland heide-achtige vegetataties komt het ook veel voor in de hooglanden. Heel kenmerkend voor deze soort zijn de lange schutbladeren die ver boven de bloeiwijzen uittoornen.
Het is lid van de russenfamilie (Juncaceae).

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere soorten van de leliefamilie (& verwante groepen) en de russenfamilie

Andere soorten van de leliefamilie (& verwante groepen) en de russenfamilie

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English