FLORA VAN IJSLAND elementen: Phragmites australis, riet

Phragmites australis; Het riet is een geïntroduceerde hoge grassensoort. Het kan 2 tot 3m hoog worden. Onder normale omstandigheden in de zomer hoger dan mensen.
  - Deze overjarige soort groeit vanuit dikke wortelstokken en bovengrondse uitlopers.. De bladeren zijn ruw, grijsgroen en ongeveer 1-4cm breed. Kenmerkend is ook een deuk die vaak op het blad gezien kan worden. Een echt lipje ontbreekt maar daarvoor in de plaats zijn er haren op de grens van de bladschede en bladschijf.
  - De bloeiwijzes bestaan uit grote pluimen die paars-gekleurd zijn. De aartjes hebben 2 tot 6 vloemen. De onderste is altijd een enkele mannetjes bloemen, erboven twee-slachtige bloemen.
  - Het groeit in mesotrofe en eutrofe wateren en oevers. Op drogere groei blijft de groei achter en komt het zelden tot bloei. Als gezegd het is een geïntroduceerde soort. De eerste introductie schijnt vrij recent te zijn (na 1995).
  - Riet (Phragmites australis) is lid van de grassenfamilie (Poaceae, vroeger bekend als Graminea). De IJslandse naam is Þakreyr.

Waarschijnlijk op IJsland beperkt to urbane meertjes.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English