FLORA van IJSLAND elementen: Potamogeton praelongus, langstengelig fonteinkruid

Potamogeton praelongus; Het langstengelig fonteinkruid is een nogal grote waterplant dat tot 3 meter lang kan worden.
  - De bladeren zijn lang: 10 tot 20cm en breed: 1-2cm. De bladeren zijn ongesteeld en aan de basis gedeeltelijk stengelomvattend. De bladranden zijn zeer fijn getand (loep, niet zichtbaar met het blote oog). De steunblaadjes zijn 4 tot 7cm lang en gedeeltelijk doorzichtig. De stengel verloopt enigszins zig-zag tussen de bladeren.
  - De bloemen verschijnen in een eindelingse aar. Ze hebben geen perianth-blaadjes.
  - Het groeit in diep zoetwater en kan daardoor makkelijk over het hoofd gezien worden - tenzij afgebroken stengel delen aanspoelen aan de randen van meren. Het is aangetroffen op een aantal lokaties in de laaglanden maar het zou me niet verbazen als het op meer, thans onbekende, lokaties lokaties voorkomt, gezien het gegeven dat het een onopvallend bestaan kan leiden in diep water.
  - Het is lid van de Potamogetonaceae, de fonteinkruidfamilie. De IJslandse naam voor deze soort is Langnykra.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Lijst van waterplanten

Lijst van waterplanten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English