FLORA OF IJSLAND elementen: Carex mackenziei, Mackenzie's zegge

Carex mackenziei; De Mackenzie's zegge is een kleine tot middelgrote zegge (15 - 40 cm). Het is een halofyt (zout-minnende plant).
   De bladeren zijn net onder 4mm breed. Zij ontspruiten vanuit wortelstokken waarna zij pol-achtige strukturen vormen.
  De bloeiwijze wordt gekenmerkt door een grotere topaar die onderin vele mannelijke bloemetjes draagt. De aren eronder zijn kleiner en dragen (nagenoeg alleen) vrouwelijke bloemetjes. Heel kenmerkend is de naakte ondereind van de ontwikkelende top aar waar de mannelijke bloemetjes gesitueerd waren. Als zodanig lijkt het op de sneeuwzegge (Carex lachenalii) (zie opmerkingen hieronder). De vrouwelijke bloemetjes hebben twee stempels. De urntjes hebben een korte snavel. De schutbladeren eronder hebben echter een lange toegespitste top, beduidend langer dan de urntjes.
   Het wordt gevonden langs het grootste gedeelte van de IJslandse kust (met uitzonderiong van de zuidelijke kusten) op plaatsen die met zo nu en dan overspoeld worden door zeewater.
  Het is lid van de cypergrassenfamilie, ook wel bekend als de zeggenfamilie (Cyperaceae). De IJslandse naam voor deze soort is Skriðstör.

Het wordt soms gezegd dat het op de zompzegge lijkt (Carex canescens). De twee zijn echter zeer verschillend doordat de zompzegge veel lichter van kleur is en de uitgeproken mannelijke bloemensectie onderin de topaar ontbeert, ook al heeft de zompzegge ook mannelijke bloemetjes onderin (alle) aren. De Mackezie's zegge lijkt wel sterk op de sneeuwzegge (Carex lachenalii). Beide hebben dus de kenmerkende smalle onderkant van het topaartje. Waarin de Mackenzie's zegge verschilt is dat het meerde aartjes langs de bloeisteel heeft met enige afstand onder de topaar. Bij Carex lachenalii zijn alle aren geconcetreerd aan de top. Verder zijn de bloeistelen van de Mackenzie's zeggen recht waar ze bij de sneeuwzegge (Carex lachenalii) gekromd zijn. Voor informatie over Carex lachenalii zie hier. Verder kan nog opgemerkt worden dat de Mackenzie's zegge alleen op brak/zilte bodems groeit; Carex lachenalii nooit op zilte bodems.

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

Andere cypergrasfamilie soorten: zeggesoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English