FLORA VAN IJSLAND elementen: Puccinellia distans ssp borealis, bleek kweldergras

Puccinellia distans ssp borealis; het bleek kweldergras kan het best herkend worden aan de, bij rijping, teruggeslagen bloeitakjes van de pluim. Maar ook voor rijping zijn deze meer afstaand dan bij het gewoon kweldergras (P. maritima). De aartjes hebben 5-7 bloemetjes.

Het bleek kweldergras komt algemeen voor langs de kust. Het is echter minder aan brakke omstandigheden gebonden als het gewone kweldergras en is ook vaker te vinden landinwaarts. Het groeit zowel op zandige als grindrijke gronden.

Voor wat betreft de namen zie ook de pagina over  P. maritma

Het is lid van de grassenfamilie (Poaceae,ook wel genoemd de Gramineae).

Het is lid van de grassenfamilie (Poaceae,ook wel genoemd de Gramineae).

  Terug naar de start-overzicht pagina voor planten

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven
Andere grassoorten

Andere grassoorten

 Druk op foto voor volledige foto

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  In English

Natuur van IJsland Site  In English