Informatie over de vegetatie van IJsland   surftip

Sectie-indeling:
{
 1) introductie
 2)  Is de flora Amerikaans of Europees?
 3) De belangrijkste vegetatietypen
 4) Regionale verschillen in de flora - deze pagina
 5) Invloeden van de ijstijden en het herstel na de laatste ijstijd
}


Karakteristieke eigenschappen, ecologie en geschiedenis van de natuur:
4) Regionale verschillen

Introductie -- Oost IJsland -- Noord IJsland -- Zuid IJsland -- Zuid-west IJsland top


Introductie

Theoretisch kan IJsland grof omschreven worden als een cirkel met de laaglanden als een ring om de centrale hooglanden. Natuurlijk is de werkelijkheid ingewikkelder met de fjorddistricten in het noord-oosten en zuid-westen, de schiereilanden in het westen en zuid-westen en het berggebied vlak bij de kust in het noorden. Toch zit er wel enige waarheid in de omschrijving van kust-laaglanden en centrale hooglanden. Het is dan ook opvallend dat sommige planten bijvoorbeeld veel voorkomen in één laaglandregio maar ontbreekt in een ander. Men moet zich wel realiseren dat het klimaat tussen het zuiden en noorden verschilt: het noorden kent een relatief meer landklimaatkarakter, het zuiden een meer zeeklimaat. Dit betekent dat de winters in het noorden kouder zijn met meer (en zekere) sneeuwval maar ook relatief warmere en zonnigere zomers. In het zuiden zijn door invloed van de warme Atlantische golfstroom en de zuid-westewinden de zomers koeler en de winters warmer (en een minder zekere sneeuwbedekking - ongunstig voor overwintering). Echter het belangrijkste verschil in voorkomen van soorten op IJsland is het verschil tussen het westen en het oosten. Vooral Oost-IJsland kent vele soorten die alleen daar voorkomen. Andere regionen hebben ook karakteristieke soorten, maar niet zo veel als het oosten.


Introductie -- Oost IJsland -- Noord IJsland -- Zuid IJsland -- Zuid-west IJsland top

Karakteristieke soorten van het oosten van IJsland

Een zeer algemene soort en karakteristiek voor het oosten is het grasklokje (Campanula rotundifolia) . grasklokje (Campanula rotundifolia) . Het komt - zij het zeer zeldzaam - ook wel voor in andere regio's. Drie soorten die alleen in het oosten te vinden zijn, zijn het arctisch wintergroen (Pyrola grandiflora) arctisch wintergroen (Pyrola grandiflora) , het zevenblad (Trientalis europaea) zevenblad (Trientalis europaea) en de gele steenbreek (Saxifraga aizoides) . steenbreek (Saxifraga aizoides) . Ook kan alleen in het oosten de Faroer vrouwenmantel (Alchemilla faroerensis) Faroer vrouwenmantel (Alchemilla faroerensis) gevonden worden.


Introductie -- Oost IJsland -- Noord IJsland -- Zuid IJsland -- Zuid-west IJsland top

Karakteristieke soorten van het noorden van IJsland

Een mooie heidesoort die in het noorden groeit is de lilarode heide (Phyllodoce coerulea) . lilarode heide (Phyllodoce coerulea) . Het wordt alleen gevonden in het centrale noordelijke deel (rondom Akureyri) en vreemd genoeg in één fjorddal in het oosten (Loðmundarfjörður). Een vroeg-bloeiend plantje dat alleen in het noorden gevonden wordt is de vroegeling (Erophila verna) . vroegeling (Erophila verna) . Deze soort - een bekende vroege voorjaarsbloeier in Europa - dankt haar noordelijke verspreiding waarschijnlijk aan een zekere sneeuwpak in de winter en een relatief snel ontwikkelende lente. Een karakteristieke soort voor de Mývatn regio is stijve steenraket (Erysimum hieracifolium) . stijve steenraket (Erysimum hieracifolium) .


Introductie -- Oost IJsland -- Noord IJsland -- Zuid IJsland -- Zuid-west IJsland top

Karakteristieke soorten van het zuiden van IJsland

Er zijn niet veel soorten die vooral in het zuiden van IJsland groeien. Twee soorten moeten wel genoemd worden. De meest in het oog springend is de blauwe knoop (Succisa pratensis) . blauwe knoop (Succisa pratensis) . Een andere soort die (min of meer) beperkt is tot het zuiden is de smalle weegbree (Plantago lanceolata) . smalle weegbree (Plantago lanceolata) . De laatste wordt heel zeldzaam ook gevonden op thermische gronden in het noorden. Twee andere soorten die voornamelijk in het zuiden gevonden worden zijn de echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) en de ondersoort "sambucifolia" van de valeriaan (Valeriana officinalis ssp. sambucifolia) . valeriaan (Valeriana officinalis ssp. sambucifolia) .


Introductie -- Oost IJsland -- Noord IJsland -- Zuid IJsland -- Zuid-west IJsland top

Karakteristieke soorten van het zuid-westen van IJsland

Reykjavik en de urbane gebieden rond Reykjavik is het meest dichtbevolkte deel van IJsland. Er zijn havens en die voor import zorgen en de internationale luchthaven is in de buurt waar mensen arriveren van buiten IJsland. Het is dus geen wonder dat exoten hier voet aan land zetten. Een voorbeeld hiervan is de beklierde bastaardwederik (Epilobium ciliatum) . beklierde bastaardwederik (Epilobium ciliatum) . Het valt buiten het bestek van deze pagina's om dieper in te gaan op allerlei geïntroduceerde tuinsoorten in urbane gebieden. Er zijn slechts een paar soorten die kenmerkend zijn voor het zuid-westen. Een bijzonder opvallende soort is de wondklaver (Anthyllis vulneraria) . wondklaver (Anthyllis vulneraria) .


Ga door met:
1)  introductie
2)  Is de flora Amerikaans of Europees?
3) De belangrijkste vegetatietypen
4) Regionale verschillen in de flora (deze pagina)
5)  Invloeden van de ijstijden en het herstel na de laatste ijstijd


Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English