Informatie over de vegetatie van IJsland   surftip

Sectie-indeling:
{
 1) introductie
 2) Is de flora Amerikaans of Europees? - deze pagina
 3) De belangrijkste vegetatietypen
 4) Regionale verschillen in de flora
 5) Invloeden van de ijstijden en het herstel na de laatste ijstijd
}

Karakteristieke eigenschappen, ecologie en geschiedenis van de natuur:
2) Amerikaans of Europees?

De vraag of de IJslandse flora meer verwant is aan de Europese dan wel Amerikaanse flora kan snel beantwoord worden: het is voornamelijk Europees. In de inleidende pagina werd al vermeld dat er ongeveer 10 soorten gerekend kunnen worden tot de Amerikaanse en 100 soorten tot de Europese (met daarnaast vele soorten die niet specifiek Europees of Amerikaans zijn). Dit gezegd hebbend moet wel vermeld worden dat één Amerikaanse soort dominant is in de vele draslanden van IJsland. Dit is Lyngbye's zegge (Carex lyngbyei) Lyngbye's zegge (Carex lyngbyei) . Het is een relatief hoge zegge, één van maar twee hoge zeggen op IJsland. De ander is de snavelzegge ( Carex rostrata) snavelzegge ( Carex rostrata) . Deze soort komt in alle gematigde/noordelijke continenten van het noordelijke halfrond op aarde voor.

Een andere Amerikaanse zegge is de Hoppner's zegge (Carex subspathacea) Hoppner's zegge (Carex subspathacea) . Deze zegge is een kleine soort dat op zoute gronden bij de kust groeit. Men vermoedt dat de beide genoemde zeggensoorten nauw verwant zijn en dat een derde Amerikaanse zeggensoort mogelijke een hybride is. Dit is de Ramenski's zegge (Carex ramenskii). Deze groeit ook langs de kust op brakke gronden die minder vaak door zeewater bij vloed overstroomt worden als de Hoppner's zegge (vaak aan de land-uiteinde van fjorden waar zoet rivier water en zeewater de vlaktes van de fjordvallei bevloeien).

Een ander min of meer Amerikaanse soort is het breedbladige wilgenroosje (Chamerion latifolium) breedbladige wilgenroosje (Chamerion latifolium) . Hoewel de soort zeer zeldzaam op enkele locaties van het Eur-Aziatisch continent gevonden is, is het een soort dat voornamelijk voorkomt op het Noord Amerikaans continent, Groenland en IJsland.

Ga door met:
1)  introductie
2) Is de flora Amerikaans of Europees? (deze pagina)
3)  De belangrijkste vegetatietypen
4)  Regionale verschillen in de flora
5)  Invloeden van de ijstijden en het herstel na de laatste ijstijd


Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English