Boeken over de natuur van IJsland


Algemene natuurboeken

* In het Engels maar toch meer als de moeite waard om dit hier te melden. Deze gids verscheeen eind 2014 als uitgave van het KNNV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie) maar is geproduceerd door de organisatie "Crossbill Guides". Deze organisatie staat bekend om haar uitstekende gidsen voor natuur-trektochten voor vele landen. Je kan hen vinden op www.crossbillguides.org. Laat mij een zin vertaald aanhalen van de achterkant van de kaft: "Deze gids leidt je naar de beste plaatsen voor observaties van vogels, bloemen en zeezoogdieren, om de spectaculaire geologie te ontdekken en om kennis te maken van de fascineren ekologie van IJsland." Het is een gids die elke natuurvriend reizend naar IJsland moet meenemen of - als men moet bezuinigen op elke gram bagage - vooraf goed te bestuderen. Excellent!


* STRUINEN OP IJSLAND is het eerste boek van de bekende IJsland reisgids Ruud Schaafsma
Zijn eigen connotatie over dit boek luidt als volgst:
Gek van IJsland, zou je het kunnen noemen. Verslingerd aan het ongerepte landschap, de overweldigende natuur. Enorme gletsjers met vulkanen eronder, pruttelende modderbronnen, de explosie van pioniersplanten, de onvoorstelbare hoeveelheid vogels op de hoge vogelrotsen en in de meren, de grote stilte, het geweld van de gletsjerrivieren. IJsland is het optimum van natuur. Mijn belevenissen van jaren reizen door IJsland staan hier op papier. Veelal wandelend - liefst struinend - en kamperend, voor mij de manier om IJsland te ervaren.
Titel: Struinen op IJsland
Auteur & uitgever: Ruud Schaafsma
ISBN: 9789081229616
128 pagina's, 52 verhalen en ruim 100 foto's
Meer over dit boek is te vinden op: ruud-schaafsma.nl


* VERDER STRUINEN OP IJSLAND is het tweede boek van reisgids Ruud Schaafsma.
In dit vervolgboek staan nog meer persoonlijke ervaringen van deze IJsland-reiziger. Naast een veeltal interessante reisverslagen heeft de schrijver ook onderzoek gedaan naar een aantal historische aspekten (link met Nederland, IJsland tijdens de tweede wereldoorlog) en deze beschreven. Boeiend zijn de verhalen over twee schepen die bij IJsland vergingen: een VOC-schip op thuisreis en een handelsschip uit de Hanzetijd. En het intrigerende verhaal uit het dagboek van een Engelse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog twee jaar op IJsland was gestationeerd. De eenheid noemde zich na twee extreem strenge winters de Polar Bears. Daarnaast gaat hij ook de veranderingen waar IJsland tegenwoordig mee te maken heeft niet uit de weg.
Titel: Verder struinen op IJsland
Auteur & uitgever: Ruud Schaafsma
ISBN: 9789463320795
168 pagina's
Meer over dit boek is te vinden op: ruud-schaafsma.nlPlanten en Vegetatie

* Dit is de standaard veldgids voor IJslandse planten. Het is geschreven door professor Hörður Kristinsson van de Universiteit van IJsland. Behalve IJslandse bestaat er een Engelstalige en Duitstalige uitgave. Helaas geen Nederlandse. Het kan in alle betere boekenwinkels op IJsland verkregen worden.
Titel: A Guide to the FLOWERING PLANTS and FERNS of ICELAND
Auteur: Hörður Kristinsson
Uitgever: Mál og menning, Reykjavik, IJsland
ISBN: 9979-3-1723-X (Engelse versie)
311 pagina's


* Een standaard veldgids voor de flora van NW-Europa is "Collin's Pocket Guide" on " Wild Flowers of Brittain and Northern Europe".
Titel: WILD FLOWERS of BRITAIN and NORTHERN EUROPE
Auteurs: Richard Fittar, Allistair Fitter and Majorie Blamey
Uitgever: Harper Collins Publishers
ISBN: 0 00 220062 7
352 pagina's


* Een Duits-talig wetenschappelijk boek over de vegetatie van de noordse Europese gebieden. Voor de leek veel te ingewikkeld maar voor biologen interessant. Desalniettemin staan er voor leen ook interessante paragrafen over hoe de vegetatie van IJsland tot stand is gekomen na de ijstijden.
   Titel: Vegetation Nordeuropas
Auteur: Klaus Dierßen
Uitgever: Verlag Eugen Ulmer Stuttgart
ISBN: 3-8001-2700-8 or 3-8252-8115-9
838 pagina'sVogels

* Dit is de beste veldgids vor IJslandse vogels op dit moment. Zowel de fotographie als de hoeveelheid informatie zijn uitmuntend. Behalve de grote hoeveelheid informatie over de vogels zelf is er een aanvullend hoofdstuk over eieren en vogelaarsorganisaties & -activiteiten op IJsland. Een veeltalige tabel van soortnamen (incl. Nederlands) is opgenomen Het boek is een genot voor elke vogelaar om te lezen of door te bladeren.
Titel: Icelandic Bird Guide
Auteur: Jóhann Óli Hilmarsson
Uitgever: Iðunn , Reykjavik 2000
ISBN: 9979-1-0379-5
193 pagina's


* * De "Guide to the Birds of Iceland" is een oudere veldgids voor vogels op IJsland. Zowel de illustraties als de informatie doen onder voor "the Icelandic Bird Guide" (zie hierboven). Het heeft wel één voordeel: het heeft een zachte kaft waardoor het makkelijker mee te nemen is bij excursies of trektochten.
Titel: Guide to the Birds of Iceland
Auteur: þorsteinn Einarsson
Uitgever: Örn og Örlygur Publishing House
ISBN:9979-55-007-4
235 pagina's


* Dit boek gaat niet specifiek over IJsland. Omdat IJsland echter zo belangrijk is als broedgebied voor deze vogels bevat dit boek een uitstekende samenvatting van wetenschappelijke kennis over papegaaiduiker, alken, zeekoeten, etc. dat ik het hier opvoer. Het behandelt een breed scala aan onderwerpen als evolutie, anatomie, gedrag, voortplanting, ecologie en trekroutes. Ook al is dit een wat ouder boek, voor een ieder die belangstelling heeft voor deze vogels is dit een verplicht boek.
Titel:The Atlantic Alcidae
Redacteuren: David N. Nettleship & Tim R. Birkhead
Uitgever: Acadamic Press, London/San Diego 1988
ISBN: 0-12-515670-7 (alk.paper) 0-12-515671-5 (paperback)
574 pagina'sLandschap en Geologie

* Dit is een nieuw boek over de eologie van IJsland. De auteurs zijn Thor Thordurson van de Universiteit van Hawai en Armann Hoskuldsson van de South Iceland Institute of Natural History. Het is het derde boek in de serie "Classical Geology in Europe" Een beschrijving volgt binnenkort - op eerste zicht ziet het er bijzonder interessant uit.
De bibliographische gegevens zijn:
Titel:Classic Geology in Europe 3: Iceland
Auteur:Thor Thordurson and Armann Hoskuldsson
   Uitgever: Terra Publishing
ISBN: 1-903544-06-8
200 pagina's


* Dit is hét boek over de geologie van IJsland. Het behandelt zowel de chemische mineralogie, vulkanisme m.b.t. landschapsformatie en de geologische geschiedenis. Tot op zekere hoogte wordt ook ingegaan op de "hotspot" theorie die de oorsprong van de Atlantische Oceaan verklaart vanuit de magma-stromingen modellen (dit had wel wat meer aandacht mogen hebben). Als leek wil ik een punt van kritiek geven: Zoals bijna elk geologisch boek begint het met een uitvoerige chemische beschrijving van mineralen. Helaas leidt dit niet tot begrip van de geologie voor de veldervaring. Het zou beter zijn als geologen in hun (semi-)populaire werken daarmee zouden eindigen. Het is zeer vermoeiend door deze materie te wroeten terwijl men geen verbinding kan leggen met hetgeen men in het veld kan ervaren (zien, tast etc.). Kortom mijn advies voor het lezen van dit boek is om de eerste hoofdstukken over te slaan. Daarna wordt het interessant en voor de bezoeker van IJsland begrijpbaar.
Titel: Geology of Iceland
Auteur: þorleifur Einarsson
Uitgever: Mál og menning
ISBN:9979-3-0689-0
309 pagina's


Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English