Gebruik foto's en auteursrecht

Gebruik van foto's en beelden van deze site over de Natuur van IJsland

Ik krijg vaak verzoeken over gebruik en aanschaf van mijn foto's die op deze site opgenomen zijn. Op deze pagina geef ik de basisrichtlijnen aan die daarvoor gelden voor derden.

TEN EERSTE: belangstellende personen of organisaties dienen ten alle tijden kontakt met mij op te nemen () over de bedoelingen van gebruik.

Ten tweede: Ik heb een verschillende benadering voorparticulieren (incl. scholieren, studenten) enerzijds en professionele organisaties en personen anderzijds. Let op, ik maak geen verschil tussen idieële en commerciele organisaties, beide zijn wat mij betreft rofessionele organisaties. Indien idieële organisaties kostenloos gebruik willen maken van mijn foto's (zoals ik verder aangeef voor particulieren) voor een bepaalde doelstelling moeten ze met een overtuigend verhaal komen. Het is nu al zo dat ik (lid van Natuurmomenten) niet mag verdienen aan foto's gemaakt op/van terreinen van Natuurmonumenten (soort portraitrecht of zo) terwijl Natuurmonumenten vaak via haar ledenblad vraagt om foto's in prijsvraagjes waarbij in de kleine lettertjes blijkt dat je de foto kwijt bent en de rechten naar Natuurmonumenten gaat. Kijk, zo werkt dat dus bij mij niet!

Ten derde: Collega's hebben een aantal foto's ter beschikking gesteld ten behoeve van mijn site. Uiteraard heb ik daarover geen rechten. Alle hier beneden genoemde richtlijnen zijn dus niet van toepassing voor deze foto's, c.q. ik kan geen toestemming geven voor gebruik. Op de site is duidelijk aangegeven wie de rechthebbenden zijn indien een foto niet van mij is en hoe men de rechthebbende kan benaderen.

Voor studenten/particulieren - Voor professionele organizaties - Over afdrukken - Kosten van afdrukken

Voor aanvragen van studenten en particulieren:

In principe is het gebruik vrij. Er zijn wel een aantal voorwaarden

 • Geen overdracht van eigendomsrechten/copyrights
 • Geen commercieel gebruik (bv in folders van organisaties!)
 • Wanneer studenten, van hun scholen/universiteiten en/of medefinancierende bedrijven onkostenvergoedingen krijgen voor scripties of proefschriften waarin men een foto van mij wil opnemen dient betaald te worden (50 Euro) met verder in betrachtneming van boven genoemde twee punten.
 • Alle eventuele kosten voor het maken van afdrukken en bijbehorende postkosten dienen door de aanvrager betaald te worden. Kosten daarvan zijn beneden weergegeven. Wanneeer men een hogere resolutie scans wil hebben ivm de foto's op de site dan is dat in de meeste gevallen mogelijk zonder kosten (even email adres opgeven waar naar toe).

Het laatste behoeft misschien verduidelijking: de digitale foto's op de site zijn geoptimaliseerd voor snelle overdracht via internet en minder geschikt voor topkwaliteit afdrukken. Voor betere afdrukken is een hogere resolutie soms nodig.

Voor studenten/particulieren - Voor professionele organizaties - Over afdrukken - Kosten van afdrukken

Voor professionele organisaties:

Als hierboven aangegeven ben ik bereid om in incidentele gevallen idieële organisaties (milieu & natuurorgnisaties) dezelfde rechten te verlenen als studenten en particulieren. Let op, men moet dan wel met een goed verhaal komen waarom men foto's gratis wil gebruiken. In alle gevallen dient eerst overleg met mij plaats te vinden ten aanzien van idieële doelstellingen en gebrek aan middlen. Daarna neem ik een beslissing.

Anders geldt het volgende:

 • Basisbedrag is Euro 50,- (voor aanvragers binnen Europa) of $ 50,- (aanvragers buiten Europa) voor eenmalig gebruik.
 • Voorbereiding en electronisch versturen van hogere resolutie scans van de foto kost een extra Euro 10.- or $ 10.-
 • Gebruik van dezelfde foto/afbeelding voor verschillende doeleinden vereist voor elke doeleind een aparte betaling van het basisbedrag.
 • Geen overdracht van eigendomsrechten. Wanneer de organsatie de originele foto (meestal dia-positief) met eigendomsrechten wil overnemen dan kost dat Euro 1000,- (aanvrager in Europe) or $ 1000,- (aanvrager rest van de wereld).
 • Alle kosten die gemaakt (moeten) worden voor afdrukken en versturing van afdrukken dienen betaald te worden door de aanvrager. Richtprijzen zijn hier beneden weergegeven.

  Voor studenten/particulieren - Voor professionele organizaties - Over afdrukken - Kosten van afdrukken

Over afdrukken

Wanneer verzoeken gemaakt worden voor afdrukken dient het volgende bedacht te worden. Een negatief of dia-positief heeft een bepaalde hoogte x breedte verhouding. Wanneer men een volledige afdruk van de negatief/dia wil hebben moet die in dezelfde verhouding zijn. Ik gebruik drie verschillende formaten films, te weten:

 • standaard kleinbeeld (24x36mm) - hoogte/breedte verhouding = 2x3
 • middenformaat 6x7 (6x7 cm) - hoogte/breedte verhouding = 6x7
 • panorama (24x60mm) - hoogte/breedte verhouding = 2x5 = 1x2.5

Wanneer afrukken in formaten angevraagd worden die afwijken van de originele negatief/dia verhouding moet er dus stukken weggelaten worden. Ook is het zo dat nagenoeg alle foto's van vogels en planten in standaard kleinbeeld formaat gemaakt zijn maar dat ik daar voor de site een uitsnede uit gekozen heb. In de uitvergroot-schermen staat aangegeven welke formaat film gebruikt is ("6x7" of "panoramic" als aanduiding, zonder deze aanduidingen zijn het standaard 24x36 negatieven/dia's) In de landschapsfotografie zijn de foto's kompleet weergegeven zonder uitsnedes.Een fotonummer als "y20010101" is dus een standaard kleinbeed (24x36) terwijl, "y20010101-6x7" betrekking heeft op een 6x7 photo etc (panoramafoto's zijn direkt herkenbaar).

Het is belangrijk om aan te geven dat de panoramafoto's maar nog veel meer de 6x7 foto's, veel geschikter zijn voor grote uitvergotingen dan de kleinbeeld foto'tjes. Afdrukken van 120x140 cm (posters) kunnen makkelijk gemaakt worden van 6x7foto's. Kleinbeelden kan ook wel vermits men de afdrukken van enige afstand bekijkt. Van dichtbij vallen ze door de mand kwa scherpte. Het is inherent aan de kleine formaat van het negatief/dia. Voor diegenen die grote afdrukken, bv posters willen ovenemen raad ik aan liefst van 6x7 originelen evt paorama format (let op 2x5 verhouding) afdrukken aan te vragen.

Voor studenten/particulieren - Voor professionele organizaties - Over afdrukken - Kosten van afdrukken

Kosten van afdrukken
(indicatie prijzen index juni 1, 2001 - prijzen zijn onderworpen aan veranderingen)

- Konsumenten afdrukken van dia's:
30x45 cm afdrukken = Euro 6.75

- Vak-lab prijzen voor grotere afdrukken (nodig voor alle afdrukken groter dan 60x80 cm)
1) Tussen negatief voor grote afdrukken: Euro 5.70.- +
2) Euro 100.- per vierkante meter (c.q. 1 Euro per vierkante cm.)

Een paar voorbeelden (Euro prijzen aanvragers inEuropa, $'s buiten Europe)


Voorbeeld1, U wilt een foto gebruiken voor een bepaald projekt, bv. voor een tijdschrift artikel. Het basisbedrag is Euro 50.- or $ 50 van toepassing. Voor eventuele afdrukken en bijbehorende postkosten moet daarbovenop betaald worden. Voor een hoge resolutie scan, verzonden via e-mail komt daarbij Euro 10,- / $ 10,- . Het totaal is dan Euro/$ 60.00.


Voorbeeld 2, U wilt een grote afdruk van een panorama foto bv. voor uw kantoor (bedenk de ideale verhouding is 1:2,5). U zou een lengte willen van 1,50m. De normale bijbehorende hoogte is 1.5/2.5 = 0.6 ofwel 60 cm.
0.6x1.5=0.9 vierkante meter
De kosten zijn dan:
Mijn standaard vergoeding: Euro 50,-
+ Tussen negatief: Euro 10
+ 0.9x100 = Euro 90 (afdruk = 100 Euro per vierkante meter)
+ postkosten
Totaal is dat Euro/$ 150.- + postkosten


Voorbeeld 3, U wilt de gehele foto (negatief of dia) kopen inclusief eigendomsrechten: Uiteraard moet daarvoor eerst kontakt met mij opgenomen worden. De kosten na wederzijdse goedkeuring is dan Euro 1000,- or $ 1000,-. Erkenning van mijn persoon als de fotograaf dient wel gewaarborgd te worden.


Mocht u nog vragen hebben neem dan kontakt met mij op:

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English