Natuur van IJslan Site   EnglishAlken, inkl. zeekoeten en papegaaijduiker
 
Zeevogels: stormvogels, Jan van Genten en aalscholvers
Jagers, sterns en kokmeeuw
Zeemeeuwen: grotere soorten
Zeemeeuwen: kleinere soorten
Waadvogels en steltlopers1: plevieren & franjepoten
Waadvogels en steltlopers2: strandlopers & andre kleinere soorten
Waadvogels en steltlopers3: Grotere waadvogels en steltlopers
Watervogels1: zwanen en ganzen
 
Watervogels2: Gansachtige eend en grondeleenden
Watervogels3: Duikeenden
 
Watervogels4: Vis-etende eenden, duikers & fuut-achtigen
Hoeders, roofvogels & duiven
 
Zangvogels 1
 
Zangvogels 2
 

Vogels van IJsland

Deze sektie gaat over het IJslandse vogelleven. Hierin worden bijna alle min of meer algemene soorten behandeld.

De soorten zijn gerangschikt volgens natuurlijke groepen. Deze pagina ("start overzicht") kan gebruikt worden als startpunt. Voor kleinere schermen (smartphones) is de lay-out aangepast.

De volgende IJslandse vogelssoorten worden beschreven binnen deze site.

Alk-achtigen


razorbill
Alca torda
alk
Uria aalge
Uria aalge
Zeekoet
Uria lomvia, Brünnchs Guillemot
Uria lomvia
Dikbek-
zeekoet
Cepphus grylle, Little Auk
Cepphus grylle
zwarte
zeekoet
Fratercula arctica, Puffin
Fratercula
arctica

papegaaijduiker
Alle alle, Little Auk, Dovekie
Alle alle
kleine
alk
Pinguinus impennis, Great Auk
Pinguinus
impennis

reuzenalkstormvogels, (kuif-)aalscholvers en Jan-van-Genten


Fulmar
Fulmarus glacialis
Noordse
stormvogel
Manx Shearwater
Puffinus puffinus
Noordse
pijlstormvogel
Storm Petrel
Hydrobates
pelagicus

stormvogeltje
Leach's Petrel
Oceanodroma
leucorrhea

Vaal
stormvogeltje
Shag
Phalacrocorax
aristotelis

kuif-
aalscholver
Gannet
Morus
bassanus

Jan van Gent


Jagers, meeuwen en sterns:
1 - Jagers, sterns en kokmeeuw

grote jager
Stercorarius
skua

grote jager
kleine jager
Stercorarius
parasiticus

kleine jager

Noordse stern
Sterna
paradisaea

Noordse stern
kokmeeuw
Larus
ridibundus

kokmeeuw


Jagers, meeuwen en sterns:
2 - Zeemeeuwen

grote mantelmeeuw
Larus marinus
grote
mantelmeeuw
kleine mantelmeeuw
Larus fuscus
kleine
mantelmeeuw
zilvermeeuw
Larus argentatus
zilvermeeuw
stormmeeuw
Larus canus
stormmeeuw
grote burgermeester
Larus
hyperboreus

grote
burgermeester
kleine burgermeester
Larus
glaucoides

kleine
burgermeester
drieteenmeeuw
Rissa
tridactyla

drieteen-
meeuw


waad- en steltvogels
1: plevieren en franjepoten

Pluvialis apricaria, goudplevier
Pluvialis
apricaria

goud-
Plevier
Pluvialis squatarola, zilverplevier
Pluvialis
squatarola

zilver-
Plevier
Charadrius hiaticula, zilverplevier
Charadrius
hiaticula

bontbek-
Plevier
Phalaropus lobatus, grauwe franjepoot
Phalaropus
lobatus

grauwe
franjepoot
Phalaropus fulicarius, rosse franjepoot
Phalaropus
fulicarius

rosse
franjepoot


waad- en steltvogels
2: strandlopers en andere kleinere soorten

Calidris alpina, bonte strandeloper
Calidris
alpina

bonte
starndloper
Calidris canutus, Kanuet
Calidris
canutus

Kanoet
strandloper
Calidris alba, drieteen strandloper
Calidris
alba

drieteen
standloper
Calidris maritima, paarse strandloper
Calidris
maritima

paarse
strandloper
Arenaria interpres, steenloper
Arenaria
interpres

steen-
loper


waad- en steltvogels
3: grotere soorten

Tringa totanus, tureluur
Tringa
totanus

tureluur
Numenius phaeopus, regenwulp
Numenius
phaeopus

Regenwulp
Limosa limosa, grutto
Limosa
limosa

grutto
Haematopus ostralegus, scholekster
Haematopus
ostralegus

Scholekster
Gallinago gallinago, watersnip
Gallinago
gallinago

watersnip


watervogels
1: Zwaan en ganzen

Cygnus cygnus, wilde zwaan
Cygnus
cygnus

Wilde
zwaan
Anser anser, grauwe gans
Anser
anser

Grauwe
Gans
Anser brachyrhynchus, kleine rietgans
Anser
brachyrhynchus

Kleine
rietgans
Anser albifrons, White-fronted Goose
Anser
albifrons

Kolgans
Branta leucopsis, brandgans
Branta
leucopsis

Brandgans
Branta bernicla, rotgans
Branta
bernicla

Rotgans


watervogels
2: Gans-achtige eend (bergeend) en grondeleenden

Tadorna tadorna, bergeend
Tadorna
tadorna

Bergeend
Anas platyrhynchos, wilde eend
Anas
platyrhynchos

Wilde eend
Anas penelope, smient
Anas
penelope

Smient
Anas strepera, krakeend
Anas
strepera

Krakeend
Anas acuta, Pijlstaart
Anas
acuta

Pijlstaart
Anas crecca, wintertaling
Anas
crecca

Wintertaling


watervogels
3: Duikeenden

Aythya fuligula,kuifeend
Aythya
fuligula

Kuifeend
Aythya marila, toppereend
Aythya
marilas

Toppereend
Somateria mollissima, eidereend
Somateria
mollissima

Eidereend
Histrionicus histrionicus, harlekijneend
Histrionicus
histrionicus

Harlekijneend
Clangula hyemalis, ijseend
Clangula
hyemalis

IJseend
Melanitta nigra, zwarte zeeëend
Melanitta
nigra

Zwarte
zeeëend
Bucephala islandica, IJslandse brilduiker
Bucephala
islandica

IJslandse
brilduiker


watervogels
4: Vis-etende eenden, duikers en fuut-achtigen

Mergus serrator, middelste zaagbek
Mergus
serrator

Middelste
zaagbek
Mergus merganser, grote zaagbek
Mergus
merganser

Grote
zaagbek
Gavia stellata, Roodkeelduiker
Gavia
stellata

Roodkeel-
duiker
Gavia immer, ijsduiker
Gavia
immer

IJsduiker
Podiceps auritus, kuifduiker
Podiceps
auritus

Kuifduiker


Hoender, roofvogels & duiven (diverse onverwante soorten)

Lagopus mutus, alpensneeuwhoender
Lagopus
mutus

Alpensneeuw-
hoender
Haliaeetus albicilla, zeearend
Haliaeetus
albicilla

Zeearend
 
Falco-rusticolus, giervalk
Falco
rusticolus

Giervalk
 
Falco columbarius, smelleken
Falco
columbarius

Smelleken
 
Columba livia, tamme duif
Columba
livia

Tamme
duif


Zangvogels: 1 (eerste lijst)

Anthus pratensis, graspieper
Anthus
pratensis

Graspieper
 
Motacilla alba, witte kwikstaart
Motacilla
alba

Witte
kwikstaart
Oenanthe oenanthe, yapuit
Oenanthe
oenanthe

Tapuit
 
Turdus iliacus, koperwiek
Turdus
iliacus

Koperwiek
 
Sturnus vulgaris, spreeuw
Sturnus
vulgaris

Spreeuw
 


Zangvogels: 2 (tweede lijst)

Plectrophenax nivalis, sneeuwgors
Plectrophenax
nivalis

Sneeuwgors
 
Carduelis flammea, barmsijs
Carduelis
flammea

Barmsijs
 
Troglodytes troglodytes, winterkoning
Troglodytes
troglodytes

Winterkoning
 
Corvus corax, raaf
Corvus
corax

Raaf
 
Regulus regulus, goudhaantje
Regulus
regulus

Goudhaantje