Vogels van IJsland

Deze sektie gaat over het IJslandse vogelleven. Hierin worden bijna alle min of meer algemene soorten behandeld. De soorten zijn gerangschikt volgens natuurlijke groepen. Deze pagina ("start overzicht") kan gebruikt worden als startpunt.

De volgende IJslandse vogelssoorten worden beschreven binnen deze site.


Alk-achtigen

Uria lomvia, Brünnchs Guillemot   Uria lomvia
dikbek-
zeekoet
Cepphus grylle, Little Auk   Cepphus grylle
zwarte zeekoet
Fratercula arctica, Puffin   Fratercula arctica
dikbek-
papegaaij-
duijker
Alle alle, kleine alk   Alle alle
kleine alk


stormvogels, (kuif-)aalscholvers en Jan-van-Genten

Fulmar   Fulmarus glacialis
Noordse stormvogel
Manx Shearwater   Puffinus puffinus
Noordse pijlstormvogel
Leach's Petrel   Oceano-
droma leucorrhea

vaal stormvogeltje
Gannet   Morus bassanus
Jan van Gent


Jagers, meeuwen en sterns:
1 - Jagers, sterns en kokmeeuw


Jagers, meeuwen en sterns:
2 - Zeemeeuwen

grote mantelmeeuw   Larus marinus
grote mantelmeeuw
kleine mantelmeeuw   Larus fuscus
kleine mantelmeeuw
stormmeeuw   Larus canus
stormmeeuw
grote burgermeester   Larus hyperboreus
grote burgermeester
kleine burgermeester   Larus glaucoides
kleine burgermeester
drieteenmeeuw   Rissa tridactyla
drieteenmeeuw


waad- en steltvogels
1: plevieren en franjepoten


waad- en steltvogels
2: strandlopers en andere kleinere soorten

Calidris alpina, bonte strandeloper   Calidris alpina
bonte strandeloper
Calidris canutus, Kanoet   Calidris canutus
kanoet-
strandloper
Calidris alba, drieteen strandloper   Calidris alba
drieteen-
strandloper
Calidris maritima, paarse strandloper   Calidris maritima
paarse strandloper

waad- en steltvogels
3: grotere soortenwatervogels
1: Zwaan en ganzen


watervogels
2: Gans-achtige eend (bergeend) en grondeleenden


watervogels
3: Duikeenden


watervogels
4: Vis-etende eenden, duikers en fuut-achtigen

Mergus serrator, middelste zaagbek   Mergus serrator
middelste zaagbek
Mergus merganser, grote zaagbek   Mergus merganser
grote zaagbek
Gavia stellata, Roodkeelduiker   Gavia stellata
roodkeelduiker
Gavia immer, ijsduiker   Gavia immer
ijsduiker


Hoender, roofvogels & duiven (diverse onverwante soorten)Zangvogels: 1 (eerste lijst)


Zangvogels: 2 (tweede lijst)


Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  in English