Dank aan contribuanten

- De volgende personen hebben mij geholpen bij het opzetten van deze site:

Daniel Bergmann: Deze IJslandse natuurfotograaf heeft belangeloos een aantal foto's ter beschikking gesteld. Daarnaast heb ik het genoegen gehad om met hem in 2001 op excursie te gaan waardoor ik veel inside informatie kon opdoen over aspekten van natuurbeheer op IJsland. Een portfolio van zijn werk kan je hier vinden.

Jóhan Óli Hilmarsson: Jóhan Óli Hilmarsson is mogelijk de meest inspirerende IJslandse naturalist. Ik kan me gelukkig prijzen hem in het "veld" te hebben ontmoet. Ook hij heeft belangeloos enkele foto's ter beschikking gesteld, m.n. van de moeilijk te fotograferen stormvogels. Hij is zowel een uitstekende vogelfotograaf, organisator van ecologische studies naar vogelpopulaties en een aktief voorstander van verstandig grond- en energiegebruik op IJsland. Hij is de auteur van het beste veldgids voor IJslandse vogels: "Icelandic Birds Guide" (publisher: Iðunn - ISBN 9979-1-0379-5). De inspanningen van Jóhan Óli en zijn collega's om natuurreservaten op te zetten in het zuiden van IJsland, waarmee oorspronkelijke moerasgebieden hersteld worden, zijn zeer te waarderen.

Árni Einarsson: directeur van het Mývatn Onderzoeksstation. Hij stond mij een uitgebreid interview toe in 1999 waar hij mij de ecologische dynamica van het Mývatnmeergebied en de sociale implicaties daarvan toelichtte. De site van het Mývatn Research Station is zeer interessant en vindt je hier.

Hörður Kristinsson is een vooraanstaande botanicus van IJsland. De informatie die hij aan het algemene publiek ter beschikking gesteld heeft is een van mijn belangrijkste bronnen. Zijn webstek over de flora van IJsland kan hier gevonden worden

Ian L. Jones, van het Atlantic Cooperative Wildlife Ecology Research Network / Department of Biology, Memorial University van Newfoundland, voor de foto van de kleine alk.

Robert Snell gaf me de toestemming om de foto van de smelleken te gebruiken. Alan Spellman van de Mull eiland vogelsite was behulpzaam als contactpersoon. Meer vogelfotografie van Robert Snell, Alan Spellman en anderen kan men op deze site vinden.

David Faden, van de Gilbert Post voor het ter beschikking stellen van een interne zoekprogramma voor deze site. De site van de Gilbert Post is hier te vinden.

De volgende personen hebben ook bijzondere bijdragen geleverd aan de Natuur van IJsland webstek:
* Michael Zepf voor zijn foto van Lomatogonium rotatum
* Ruud Schaafsma voor zijn foto van Saxifraga cotyledon
* Arnold Jansen voor zijn foto van kuikens van de goudplevier : Pluvialis apricaria
* Belangrijker nog dan de bijdrage aan foto materiaal, hebben zowel Ruud en Arnold mijn enthousiasme voor IJsland en haar natuur versterkt en daardoor gestimuleerd deze webstek op te zetten!

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English