FLORA VAN IJSLAND elementen: Carex echinata, Sterzegge

Carex echinata; De Sterzegge is vrij algemeen in de kusstreken van IJsland. Het groeit op venige of anderszins natte gronden. Het is een nogal licht-gekleurde zegge. De naam slaat op de vorm van de aartjes: de urntjes spreiden snel naar buiten zodat de aartjes een nogal ster-vormige uiterlijk krijgen. Dit wordt versterkt doordat de plant 2-stijlige vrouwlijke bloemen kennen waardoor de urntjes lensvormig (nogal plat) uitgroeien. De aren zitten aan de top van de steel maar niet geconcentreerd rond de top.
Het is lid van de cypergrassenfamilie, ook wel bekend als de zeggenfamilie (Cyperaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Focus op aren
Herlaad eerste foto

Focus op aren

Herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English