FLORA van IJSLAND elementen: Geranium sylvaticum, bosooievaarsbek

Geranium sylvaticum; de bosooievaarsbek komt voor op beschutte plaatsen. Het wordt gevonden in de meer weelderige vegetaties als graslanden en berkenstruwelen. Het komt algemeen voor op IJsland en wel in haast alle delen van IJsland. Omdat er geen andere ooievaarsbekken algemeen voorkomen op IJsland (let op in urbane gebieden komen allerlei geïntroduceerde soorten en onkruiden uit Europa voor) is zij gemakkelijk herkenbaar.
Het is lid van de Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


veel blauwe bloemen
meer close-up (bloemen en bloemknoppen)
roze bloemen
uitvergroting van ontwikkelende vrucht
herlaad eerste foto met blauwe bloemen

blauwe bloemen

close-up

roze bloemen

vrucht

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English