FLORA van IJSLAND elementen: Orthilia secunda, éénzijdig wintergroen

Orthilia secunda;het éénzijdig wintergroen is, zoals het klein wintergroen een klein plantje (tot 15 cm hoog) dat in (berken-)bossen en beschutte plaatsen groeit. Het is echter zeldzamer als het klein wintergroen en komt vooral in noord IJsland voor. De bloemen zijn gerangschikt in één vlak (in één lijn) langs de gebogen bloeisteel. De wintergroensoorten laten het potentieel zien voor een goed ontwikkelde vegetatie met berkenbossen, waar wintergoensoorten een ondergroei element vormen naast de woestijn-achtige hooglanden.
HIn het verleden weren de wintergroensoorten geranschikt in een eigen famileie (Pyrolaceae). Recent DNA onderzoek hebben specialisten ertoe gebracht deze onder te brengen in de heidefamilie (Ericaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English