FLORA VAN IJSLAND elementen: Pyrola grandiflora, Arctisch Wintergroen

Pyrola grandiflora; het arctisch wintergroen wordt op IJsland alleen gevonden in de oostelijke en zuid-oostelijke regio's van IJsland. Ik kwam het tegen langs het meertje dat net achter het Edda hotel van Eiðar (nabij Egílsstaðir). De soort komt in Europa alleen op IJsland voor (ook in Canada, Alaska, enz.). De verspreiding van deze soort laat dus zien dat IJsland naast de Europese flora (dominant) ook enkele specifiek Amerikaanse soorten kent. Opvallend is dat de verspreiding van deze soort op IJsland ligt in het oosten - de "Europese" kant van IJsland. Het groeit op rijkere natte/venige gronden vaak als ondergroei van bomen/struiken. In het verleden weren de wintergroensoorten geranschikt in een eigen famileie (Pyrolaceae). Recent DNA onderzoek hebben specialisten ertoe gebracht deze onder te brengen in de heidefamilie (Ericaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


inzoomen op bloemen
Nog een foto van het grootbloemig wintergroen
laadt de eerste foto opnieuw van het grootbloemig wintergroen plantjes als ondergroei onder berkjes in rijke weelderige vegetatie ergens in oost-IJsland.

Meer fotos:
inzoomen op bloemen
eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English